Προκήρυξη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Σ.Σ.Κ. – 1ο ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Α.Ο.Η. - ASTORIA KAPSIS HOTEL ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΓΑΖΙΟΥ – ΟΦΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ:ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Αίθουσα συνεδριακών εκδηλώσεων «ARIADNI» του Ξενοδοχείου “ASTORIA KAPSIS HOTEL"(www.capsishotel.gr)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:Ελβετικό 9 γύρων – Κανονισμοί FIDE-ΕΣΟ – Eλληνική και Διεθνής αξιολόγηση
ΟΜΙΛΟΙ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ένα ενιαίο όμιλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Πρόγραμμα αγώνων:
Σάββατο 23 Αυγούστου , 15.00 Επιβεβαίωση συμμετοχών, διενέργεια κλήρωσης.
Σάββατο 23 Αυγούστου , 17.15 Τελετή έναρξης
Σάββατο 23 Αυγούστου , 17.30 1ος γύρος
Κυριακή 24 Αυγούστου , 09.30 2ος γύρος
Κυριακή 24 Αυγούστου , 17.30 3ος γύρος
Δευτέρα 25 Αυγούστου , 17.30 5ος γύρος
Τρίτη 26 Αυγούστου , 17.30 5ος γύρος
Τετάρτη 27 Αυγούστου , 17.30 6ος γύρος
Πέμπτη 28 Αυγούστου 17.30 7ος γύρος
Παρασκευή 29 Αυγούστου , 17.30 8ος γύρος
Σάββατο 30 Αυγούστου , 10.00 9ος γύρος
Τελετή λήξης: Σάββατο 30 Αυγούστου ώρα 14.30
ΑΝΑΒΟΛΕΣ : Δεν επιτρέπονται αναβολές.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:Επιτρέπεται μόνο μία. Προϋπόθεση υποβολής του αιτήματος το αργότερο με τη λήξη του προηγούμενου γύρου.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις + 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Η γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Αποτελέσματα μεταξύ των ισοβάθμων (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους όλοι οι ισόβαθμοι), 2) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας, 3) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, 4) Σον. Μπέργκερ (άθροισμα βαθμών αντιπάλων ανάλογα με αποτέλεσμα) 5) Αριθμός νικών
ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Θα εκδίδεται καθημερινά και θα διανέμεται δωρεάν στους συμμετέχοντες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Στεφανάτος Χαράλαμπος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Στεφανάτος Χαράλαμπος –Βαρβεράκης Κων/νος
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Ζαχάριεβ Ζαχάρι
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:Βαρβεράκης Κων/νος – Παπαθανασίου Παναγιώτης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Παπαθανασίου Παναγιώτης
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από τη λήξη του γύρου στην Δ/νση των αγώνων, με παράβολο 80 ευρώ, και εκδικάζονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Ενστάσεων (3 τακτικά μέλη – 2 αναπληρωματικά). Αν γίνει δεκτή η ένσταση τότε το ποσό επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
ΕΠΑΘΛΑ: Έπαθλα συνολικής αξίας 3.250 €. Κατανέμονται ως εξής:
Γεν. Κατάταξη; 1ος 1000 ευρώ, 2ος 700 ευρώ, 3ος 400 ευρώ, 4ος 300 ευρώ, 5ος 200 ευρώ, 6ος 100 ευρώ
Κατηγορία μεγαλ. απόδοσης (performance minus rating); 1ος 200 ευρώ, 2ος 150 ευρώ, 3ος 400 ευρώ
Σε δικαίωμα αθλητή/-τριας σε δύο ή περισσότερα έπαθλα αναγκαστικά επιλέγεται το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε θέσεις χρηματικών επάθλων, αυτά μοιράζονται.
Kύπελλα-Μετάλλια: 1ος - 6ος γενικής κατάταξης, 1η -3η γυναίκα, 1ος – 3ος < 20 και 1ος – 3ος < 12 .
Μετάλλια: 7ος , 8ος , 9ος και 10ος γενικής κατάταξης,. 4ος – 6ος < 20 και 4ος – 6ος < 12
Αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σκακιστές και Σκακίστριες, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητας ΕΣΟ, ανεξάρτητα elo και κατηγορίας.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 35 € Σκακιστές-σκακίστριες<18: 25 €
Χωρίς παράβολο οι σκακιστές με ΕΛΟ ≥ 2300 (γυναίκες ≥ 2000).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Με κατάθεση του παραβόλου (και του 50% του ποσού των διανυκτερεύσεων, για όσους μείνουν στο ξενοδοχείο) στον λογαριασμό της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ :157 01 032056 08 (στο όνομα Στεφανάτος Χαρ)
Επικοινωνία με Χαρ. Στεφανάτο :τηλ. 2810-822732, 6972-262486, fax 2810-821029, e-mail:bstefanat@sch.gr Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 22-8-2008.
Στις δηλώσεις να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, Αριθμ.μητρώου ΕΣΟ, τηλέφωνο(κινητό), και να υπάρχει φωτοτυπημένη η απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου και των διανυκτερεύσεων. Τα σωματεία μπορούν να καταθέσουν συγκεντρωτικά όλο το ποσό των παραβόλων των αθλητών τους..
ΔΙΑΜΟΝΗ :Προσφέρεται πακέτο επτά (7) διανυκτερεύσεων (προαιρετικά) , από Σάββατο 23 Αυγούστου μέχρι Σάββατο 30 Αυγούστου, στο ξενοδοχείο VANISKO***, (www.vanisko.gr) στην Αμμουδάρα Γαζίου (απέναντι από το CARREFOUR). H τιμή της διανυκτέρευσης, με ημιδιατροφή, (πρωί και μεσημέρι) κατ’ άτομο, από μπουφέ, έχει ως εξής, ανά ημέρα:Σε Μονόκλινο: 40 € , Σε Δίκλινο: 27 € και σε Τρίκλινο 25 € Για τη διαμονή στο ξενοδοχείο υπάρχει, για παίχτες με (ελληνικό) ΕΛΟ 2301-2400 έκπτωση 25%, με ΕΛΟ 2401-2500, έκπτωση 40% και με ΕΛΟ >2501 έκπτωση 50%.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Για το ξενοδοχείο “Astoria Kapsis Hotel” υπάρχει αστικό λεωφορείο, από όλες τις περιοχές του Ηρακλείου και του Γαζίου. Από το Ξενοδοχείο “Vanisko” έχει τακτικότατη συγκοινωνία, ανά 15 λεπτά, προς το ξενοδοχείο “Astoria Kapsis Hotel”. Για τη μεταφορά των αθλητών από το Ξενοδοχείο «VANISKO» στο Ξενοδοχείο των Αγώνων «ASTORIA» θα υπάρξει ειδική ρύθμιση των Διοργανωτών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:, Στεφανάτος Χαράλαμπος, τηλ 2810-822732, 6972-262486.
Για οτιδήποτε δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ:Καθημερινή κάλυψη από το Διαδίκτυο, για αποτελέσματα, κληρώσεις, παρτίδες, φωτογραφίες, βαθμολογίες, κ.λ.π. στην ιστοσελίδα www.gazichess.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ