Προκήρυξη

 

7o ΔIΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΖΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2011)

6 – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δ.Α.Ο.Η.- CAPSIS ASTORIA HOTEL- ΣΚ.ΑΚ.ΓΑΖΙΟΥ-Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ.

ΣΤΗΡΙΞΗ:ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Αίθουσες συνεδριακών εκδηλώσεων «ARIADNI» και «CELLAR» του Ξενοδοχείου “CAPSIS ASTORIA HOTEL"(www.capsishotel.gr)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων, με επιταχυνόμενο σύστημα για τους 2 πρώτους γύρους – Κανονισμοί FIDE-ΕΣΟ – Eλληνική και Διεθνής αξιολόγηση

Πρόγραμμα αγώνων:

Σάββατο 6 Αυγούστου 2011, 11.00-13.00 Επιβεβαίωση συμμετοχών-κλήρωση.

Σάββατο 6 Αυγούστου 2011, 17.00 1ος γύρος

Κυριακή 7 Αυγούστου 2011, 09.30 2ος γύρος

Κυριακή 7 Αυγούστου 2011, 17.30 3ος γύρος

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011, 17.00 4ος γύρος

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011, 17.00 5ος γύρος

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011, 17.00 6ος γύρος

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011, 17.00 7ος γύρος

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011, 17.00 8ος γύρος

Σάββατο 13 Αυγούστου 2011, 09.30 9ος γύρος

 

Τελετή λήξης: Σάββατο 13 Αυγούστου 2011, ώρα 15.00

ΑΝΑΒΟΛΕΣ : Δεν επιτρέπονται αναβολές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:Επιτρέπεται μόνο μία. Προϋπόθεση υποβολής του αιτήματος το αργότερο με τη λήξη του προηγούμενου γύρου.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις + 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την αρχή της παρτίδας. Η γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Αποτελέσματα μεταξύ των ισοβάθμων (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους όλοι οι ισόβαθμοι), 2) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων) 3 Σον. Μπέργκερ (άθροισμα βαθμών αντιπάλων ανάλογα με αποτέλεσμα) 4) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας, 5) Αριθμός νικών

ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Θα εκδίδεται καθημερινά και θα διανέμεται δωρεάν στους συμμετέχοντες

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Θα οριστούν με σχετική απόφαση της ΚΕΔ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από τη λήξη του γύρου στην Δ/νση των αγώνων, με παράβολο 100 ευρώ, και εκδικάζονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Ενστάσεων (3 τακτικά μέλη – 2 αναπληρωματικά). Αν γίνει δεκτή η ένσταση τότε το ποσό επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης. Αν δεν έχει οριστεί η Επιτροπή ενστάσεων πριν την έναρξη των Αγώνων την ένσταση θα εκδικάσει η ΚΕΔ της ΕΣΟ.

ΕΠΑΘΛΑ: Έπαθλα συνολικής αξίας 3.000 €. Κατανέμονται ως εξής:

Γεν. Κατάταξη; 1ος 1000 ευρώ, 2ος 650 ευρώ,3ος 400 ευρώ,

4ος 200 ευρώ, 5ος 150 ευρώ, 6ος – 10ος 250 ευρώ (5 X 50)

Γυναίκες: 1η 200 ευρώ, 2η 100 ευρώ,3η 50 ευρώ

Κατηγορία μεγαλ. απόδοσης (performance minus rating); Θα υπολογιστεί ξεχωριστά για όσoυς έχουν διεθνές elo και για όσους έχουν μόνο ελληνικό elo. Θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλιο για τον 1ο, μετάλλια για τον 2ο και 3ο της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.

 Σε δικαίωμα αθλητή/-τριας σε δύο ή περισσότερα έπαθλα αναγκαστικά επιλέγεται το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε θέσεις χρηματικών επάθλων, αυτά μοιράζονται.
Kύπελλα-Μετάλλια: 1ος - 3ος γενικής κατάταξης, 1η γυναίκα, 1ος και 1η< 20 και 1ος και 1η < 12 και 1ος στην Κατηγορία μεγαλύτερης απόδοσης με διεθνές elo αλλά και με ελληνικό elo.

Μετάλλια: 4ος , 5ος και 6ος γενικής κατάταξης,. 2η και 3η γυναίκα, 2ος, 3ος & 2η , 3η <20 και 2ος, 3ος& 2η , 3η<12 Αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σκακιστές και Σκακίστριες, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητας ΕΣΟ, ανεξάρτητα elo και κατηγορίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 40 € Σκακιστές-σκακίστριες<18: 30 € Χωρίς παράβολο οι σκακιστές με ΕΛΟ ≥ 2300 (γυναίκες ≥ 2000). Χωρίς παράβολο επίσης το 1ο αγόρι και το 1ο κορίτσι των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων του 2011, σε όλες τις κατηγορίες Νεανικών, από <8 έως <18.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Με κατάθεση του παραβόλου (και του 50% του ποσού των διανυκτερεύσεων, για όσους μείνουν στο ξενοδοχείο) στον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR6201727550005755041258755 (στο όνομα Στεφανάτος Χαράλαμπος)
Επικοινωνία με Χαρ. Στεφανάτο :τηλ. 6972-262486, fax 2810-821029, e-mail: stefanatos@gazichess.gr, babstef@otenet.gr

Στις δηλώσεις να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, Ελληνικό και Διεθνές ELO, Αριθμ.μητρώου ΕΣΟ, Αριθμός μητρώου FIDE και, τηλέφωνο(κινητό), και να υπάρχει φωτοτυπημένη η απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου και των διανυκτερεύσεων.

ΔΙΑΜΟΝΗ : Προσφέρεται πακέτο επτά (7) διανυκτερεύσεων (προαιρετικά) , από Σάββατο 6 Αυγούστου μέχρι Σάββατο 13 Αυγούστου 2011, στο ξενοδοχείο VANISKO***, (www.vanisko.gr) στην Αμμουδάρα Γαζίου (απέναντι από το CARREFOUR). H τιμή της διανυκτέρευσης, με ημιδιατροφή, (πρωί και μεσημέρι) κατ’ άτομο, από μπουφέ, έχει ως εξής, ανά ημέρα: Σε Μονόκλινο: 45 € , Σε Δίκλινο: 30 € και σε Τρίκλινο 28 €

Επίσης προσφέρεται πακέτο επτά (7) διανυκτερεύσεων, για το ίδιο χρονικό διάστημα, στο Ξενοδοχείο των Αγώνων Capsis Astoria****. Η τιμή διανυκτέρευσης με πρωινό, κατ’ άτομο, έχει ως εξής, ανά ημέρα: Σε Μονόκλινο: 73 € , Σε Δίκλινο: 47 € και σε Τρίκλινο 42 €

ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: Για τη διαμονή στο ξενοδοχείο υπάρχει, για παίχτες με διεθνές ΕΛΟ >2600 φιλοξενία σε μονόκλινο με πλήρη διατροφή (με σειρά προτεραιότητας για τους 5 πρώτους ενδιαφερόμενους αθλητές), με ΕΛΟ 2501-2599 φιλοξενία σε δίκλινο με πλήρη διατροφή (με σειρά προτεραιότητας, για τους 5 πρώτους ενδιαφερόμενους αθλητές), και για παίχτες με ΕΛΟ 2401-2499 έκπτωση 50%, στις τιμές ξενοδοχείου. Για τις σκακίστριες ισχύουν οι ίδιες συνθήκες με 100 λιγότερους βαθμούς elo.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για κάθε 4 άτομα από τον ίδιο Σύλλογο, εκτός Κρήτης, έκπτωση 10% στις τιμές ξενοδοχείου (στο ξενοδοχείο VANISKO).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ: Για μεταφορά στο Ηράκλειο υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αεροπορικώς υπάρχουν πολλές πτήσεις της AEGEAN AIRLINES, της OLYMPIC AIRLINES, εταιρείες τσάρτερς κ.λ.π. Ακτοπλοϊκώς, υπάρχουν πολλά δρομολόγια με τα πολυτελή πλοία της MINOAN LINES, της ANEK LINES, της SUPER FAST FERRIES κ.λ.π. Υπάρχουν και πολλά ημερήσια δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης 11.00 π.μ. ή 15.00 με πολύ προνομιακές τιμές, δηλ. 19-30 ευρώ, κατ’ άτομο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Για μεταφορά στο χώρο των Αγώνων υπάρχει συχνότατη συγκοινωνία με τα αστικά λεωφορεία, κάθε 15 λεπτά, έξω από το ξενοδοχείο VANISKO. Η διαδρομή μέχρι το χώρο των Αγώνων είναι περίπου 10 λεπτά.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ:Καθημερινή κάλυψη από το Διαδίκτυο, για αποτελέσματα, κληρώσεις, παρτίδες, φωτογραφίες, βαθμολογίες, κ.λ.π. στην ιστοσελίδα www.gazi2011.gazichess.gr

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Παράλληλα με το τουρνουά θα υπάρξουν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, για τις οποίες θα υπάρξει ενημέρωση αρκετό καρό πριν τη διεξαγωγή του Διεθνούς τουρνουά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:, Στεφανάτος Χαράλαμπος, τηλ 6972-262486.
Για οτιδήποτε δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.