13o Διεθνές Τουρνουά Γαζίου-Ηρακλείου 2017

13o ΔIΕΘΝΕΣ ΓΑΖΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – (28 ΙΟΥΛΙΟΥ – 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΚ.ΑΚ..ΓΑΖΙΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ-APOLLONIA BEACH RESORT & SPA***** HOTEL

ΣΤΗΡΙΞΗ:ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Αίθουσα συνεδριακών εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου “APOLLONIA BEACH RESORT & SPA***** HOTEL (www.apollonia.gr)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων σε 2 γκρουπ (Γκρουπ Α με elo >1400 – Γκρουπ Β με elo <1200 και ηλικία <12, Κανονισμοί FIDE-ΕΣΟ – Eλληνική και Διεθνής αξιολόγηση Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να εντάξουν στο Γκρουπ Α σκακιστές, -ίστριες που το επιθυμούν και έχουν προοπτικές διάκρισης Αν υπάρξει ενδιαφέρον μπορεί να δημιουργηθεί και Γκρουπ C και ηλικία <12, με αρχάριους σκακιστές.

Πρόγραμμα αγώνων:

Παρασκευή

28 Ιουλίου 2017

12.00-14.00

Επιβεβαίωση συμμ, Διενέργεια κλήρωσης

Παρασκευή

28 Ιουλίου 2017

17.15

Τελετή έναρξης

Παρασκευή

28 Ιουλίου 2017

17.30

1ος γύρος

Σάββατο

29 Ιουλίου 2017

17.30

2ος γύρος

Κυριακή

30 Ιουλίου 2017

17.30

3ος γύρος

Δευτέρα

31 Ιουλίου 2017

17.30

4ος γύρος

Τρίτη

1 Αυγούστου 2017

17.30

5ος γύρος

Τετάρτη

2 Αυγούστου 2017

17.30

6ος γύρος

Πέμπτη

3 Αυγούστου 2017

17.30

7ος γύρος

Παρασκευή

4 Αυγούστου 2017

17.30

8ος γύρος

Σάββατο

5 Αυγούστου 2017

10.00

9ος γύρος

Σάββατο

5 Αυγούστου 2017

17.00

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, βραβεύσεις, τελετή λήξης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σκακιστές και Σκακίστριες, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητας ΕΣΟ, ανεξάρτητα elo και κατηγορίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Γενικό παράβολο Γκρουπ Α: 40 € Σκακιστές-σκακίστριες<18: 30 €, Γενικό παράβολο Γκρουπ Β: 20 € (και αν υπάρξει Γκρουπ C Γενικό παράβολο: 15 €)

Χωρίς παράβολο οι σκακιστές με ΕΛΟ ≥ 2300 (γυναίκες ≥ 2000). Χωρίς παράβολο επίσης το 1ο αγόρι και το 1ο κορίτσι των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων του 2016, σε όλες τις κατηγορίες Νεανικών, από <8 έως και <20.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ : Δεν επιτρέπονται αναβολές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Επιτρέπονται μέχρι τρεις. Προϋπόθεση υποβολής των αιτημάτων το αργότερο με τη λήξη των προηγούμενων γύρων. Αθλητής ο οποίος δεν εμφανίζεται σε κάποιο γύρο χωρίς να έχει ενημερώσει θεωρείται ότι αποχώρησε και αποβάλλεται από τη Διοργάνωση.

ΒΑΘΜΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ: Μέχρι τον 3ο γύρο οι παίχτες που ζητούν εξαίρεση παίρνουν μισό (½) βαθμό.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις + 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την αρχή της παρτίδας.

Η γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής-σκακίστρια που δεν έχει προσέλθει μετά την πάροδο μίας ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα μηδενίζεται (άρθρο 6.6.FIDE Laws of Chess)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Αποτελέσματα μεταξύ των ισοβάθμων (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους όλοι οι ισόβαθμοι), 2) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων) 3 Σον. Μπέργκερ (άθροισμα βαθμών αντιπάλων ανάλογα με αποτέλεσμα) 4) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας, 5) Αριθμός νικών ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα κριτήρια Μπούχολτς και Σόνεμποργκ θα ισχύσει το «virtual opponent»

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Θα οριστούν με σχετική απόφαση της ΚΕΔ.

EΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από τη λήξη του γύρου στην Δ/νση των αγώνων, με παράβολο 100 ευρώ, και εκδικάζονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Ενστάσεων (3 τακτικά μέλη – 2 αναπληρωματικά). Αν γίνει δεκτή η ένσταση τότε το ποσό επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης. Αν δεν έχει οριστεί η Επιτροπή ενστάσεων πριν την έναρξη των Αγώνων την ένσταση θα εκδικάσει η ΚΕΔ της ΕΣΟ.

ΕΠΑΘΛΑ: ΓΚΡΟΥΠ Α: 1) Χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 3.000 €. Κατανέμονται ως εξής:

Γεν. Κατάταξη; 1ος 1000 ευρώ, 2ος 700 ευρώ,3ος 350 ευρώ, 4ος 150 ευρώ, 5ος 120 ευρώ, 6ος 80 ευρώ 7ος – 10ος 200 ευρώ (4 X 50) Γυναίκες: 1η 250 ευρώ, 2η 100 ευρώ,3η 50 ευρώ

2) Kύπελλα: 1ος - 3ος γενικής κατάταξης, 1η γυναίκα, 1ος και 1η< 20 , 1ος και 1η< 16 , 1ος και 1η < 12 και 1ος - 3ος στην Κατηγορία μεγαλύτερης απόδοσης με διεθνές elo

Μετάλλια: 4ος , 5ος και 6ος γενικής κατάταξης,. 2η και 3η γυναίκα, 2ος, 3ος & 2η , 3η <20, 2ος, 3ος & 2η , 3η 16 και 2ος, 3ος& 2η , 3η<12 Κατηγορία μεγαλύτερης απόδοσης (performance minus rating); Θα υπολογιστεί για όσoυς έχουν διεθνές elo. Θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλιο για τον 1ο, τον 2ο και 3ο της κατηγορίας αυτής.

ΓΚΡΟΥΠ Β: Kύπελλα: 1ος – 1η <12, 1ος – 1η <10, 1ος – 1η <8, Μετάλλια: 2ος, 3ος & 2η , 3η 14, 2ος, 3ος & 2η , 3η <12, 2ος, 3ος & 2η , 3η <10 και 2ος, 3ος& 2η , 3η<8 ΓΚΡΟΥΠ C: Kύπελλα: 1ος – 1η <12, 1ος – 1η <10, 1ος – 1η <8, Μετάλλια: 2ος, 3ος & 2η , 3η 12, 2ος, 3ος & 2η, 3η <12, 2ος, 3ος & 2η , 3η <10 και 2ος, 3ος& 2η , 3η<8

Σε δικαίωμα αθλητή/-τριας σε δύο ή περισσότερα έπαθλα αναγκαστικά επιλέγεται το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε θέσεις χρηματικών επάθλων, αυτά μοιράζονται.

Αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Με κατάθεση του παραβόλου (και του 50% του ποσού των διανυκτερεύσεων, για όσους μείνουν στο ξενοδοχείο) στον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR6201727550005755041258755 (στο όνομα Στεφανάτος Χαράλαμπος)
Επικοινωνία με Χαρ. Στεφανάτο :τηλ. 6972-262486, fax 2810-821029, e-mail: stefanatos@gazichess.gr, babisstefanatos@gmail.com

Στις δηλώσεις να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, Ελληνικό και Διεθνές ELO, Αριθμ.μητρώου ΕΣΟ, Αριθμός μητρώου FIDE και, τηλέφωνο(κινητό), και να υπάρχει φωτοτυπημένη η απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου και των διανυκτερεύσεων.

ΔΙΑΜΟΝΗ : Προσφέρεται πακέτο οχτώ (8) διανυκτερεύσεων (προαιρετικά) , από Παρασκευή 27 Ιουλίου 2017 μέχρι και Παρασκευή (αναχώρηση Σάββατο μεσημέρι) 4 Αυγούστου 2017, στο ξενοδοχείο VANISKO***, (www.vanisko.gr) στην Αμμουδάρα Γαζίου (απέναντι από το CARREFOUR). H τιμή της διανυκτέρευσης, με ημιδιατροφή, (πρωί και μεσημέρι) κατ’ άτομο, από μπουφέ, έχει ως εξής, ανά ημέρα: Σε Μονόκλινο: 40 € , Σε Δίκλινο: 28 € και σε Τρίκλινο 26 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:, Στεφανάτος Χαράλαμπος, τηλ 6972-262486.
Για οτιδήποτε δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.