11ο Διεθνές Γαζίου-Ηρακλείου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΚ.ΑΚ..ΓΑΖΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ.- APOLLONIA BEACH RESORT & SPA***** HOTEL

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Αίθουσα συνεδριακών εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου “APOLLONIA BEACH RESORT & SPA***** HOTEL (www.apollonia.gr)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων σε 2 γκρουπ (Γκρουπ Α με elo >1500 – Γκρουπ Β με elo <1500 και ηλικία <12, Κανονισμοί FIDE-ΕΣΟ – Eλληνική και Διεθνής αξιολόγηση Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να εντάξουν στο Γκρουπ Α σκακιστές, -ίστριες που το επιθυμούν και έχουν προοπτικές διάκρισης

Tags: