Katzourakis Pavlos

No.: 
18
FED: 
GRE
ELO: 
2113
Club: 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Results with White 2012

Bo. No. Title ELO White Pts Result Pts Black ELO Title No. Link
4 18 2113 Katzourakis Pavlos 2 0 - 1 2 Kharitonov Alexandr 2539 GM 5 view
17 18 2113 Katzourakis Pavlos 2 1 - 0 2 Spirou Gerasimos 1645 48 view
18 18 2113 Katzourakis Pavlos 1 – 0 Vasileiou Aimilia 1085 66 view
27 18 2113 Katzourakis Pavlos 3 - - + Markomihelakis Dimitris 1427 63 view
47 18 2113 Katzourakis Pavlos 3 not paired view
48 18 2113 Katzourakis Pavlos 3 not paired view

Results with Black 2012

Bo. No. Title ELO White Pts Result Pts Black ELO Title No. Link
12 41 1912 Fragiadakis Emanouel 2 1 - 0 2 Katzourakis Pavlos 2113 18 view
18 39 1922 Stefanatos Nikolaos 1 0 - 1 1 Katzourakis Pavlos 2113 18 view
20 47 1664 Spirou Eleftherios 3 1 - 0 3 Katzourakis Pavlos 2113 18 view