Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
8201898Vidalis Evagelos 55Anagnostopoulos Konstantinos 219011