Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
33621110Koutsourakis Emmanouil Kouvidis Ioannis 100569