Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
32681005Koutsouraki Ariadni Papidakis Georgios 115460