Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
29651050Stratigi Ioanna 33Kakalis Nikolaos 124856