Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
28551250Tselos Alexandros 33Pavloudakis Georgios 100573