Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
24461444Karidis Fotis Brokalakis-Gounaris Christos 125554