Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
23361582Vitsaxakis Nikolaos Pavloudakis Vasilios 100574