Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_titleWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_titleBlack_EloBlack_no
415WFM2032Grapsa Georgia 66Mirzoev Azer GM25543