Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
15421517Douni Maria 4Stefanatos Nikolaos 189121