Gazi 2014 Round 8

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsResultBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
22291738Kontarinis Andreas 31-0Karidis Fotis 144446