Gazi 2014 Round 6

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsResultBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
28651050Stratigi Ioanna 20-12Mastrakoulis Simeon 135050