Gazi 2014 Round 4

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack
40321667Petrakis Nikolaos 2not paired