Gazi 2014 Round 1

Bo.White_noWhite_ELOWhiteBlack
40311667Petrakis Nikolaos not paired