Gazi 2013 Round 3

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhiteBlack
43541120Karidis Fotis not paired