Gazi 2013 Round 3

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhiteBlack
39821000Sintihakis Elefherios Bye