Gazi 2013 Round 1

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhiteBlack
43581035Petrakis Emmanouel not paired