Προκήρυξη

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΔΑΟΗ - Ε.Σ.Σ.Κ. - ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΓΑΖΙΟΥ - ΟΦΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΤΗΡΙΞΗ:ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ :Αίθουσα Εκδηλώσεων Φοιτητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κρήτης,-Βούτες Ηρακλείου
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :Ελβετικό 9 γύρων - Κανονισμοί FIDE-ΕΣΟ - Eλληνική και Διεθνής αξιολόγηση

ΟΜΙΛΟΙ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο Ομίλους:

Στον Α΄ όμιλο θα αγωνιστούν ενήλικες, ασχέτως elo, και παιδιά με elo>1200 και στο Β΄ όμιλο (παιδικό)θα αγωνιστούν μικροί αθλητές-αθλήτριες με ελληνικό βαθμό αξιολόγησης μέχρι 1200. Αναγκαία προϋπόθεση είναι ο Β΄ Όμιλος να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 αθλητές,-ήτριες, αλλιώς θα ενσωματωθεί με τον Α΄ Όμιλο. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να περιλάβουν στο Α΄ Όμιλο κάποιους αθλητές του Β΄ Ομίλου.

<--break->
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

 

Κυριακή

2 Σεπτεμβρίου

15.30

Επιβεβαίωση συμμετοχών, Διενέργεια κλήρωσης

Κυριακή

2 Σεπτεμβρίου

16.15

Τελετή έναρξης

Κυριακή

2 Σεπτεμβρίου

16.30

1ος γύρος

Δευτέρα

3 Σεπτεμβρίου

09.30

2ος γύρος

Δευτέρα

3 Σεπτεμβρίου

17.00

3ος γύρος

Τρίτη

4 Σεπτεμβρίου

16.30

4ος γύρος

Τετάρτη

5 Σεπτεμβρίου

16.30

5ος γύρος

Πέμπτη

6 Σεπτεμβρίου

16.30

6ος γύρος

Παρασκευή

7 Σεπτεμβρίου

16.30

7ος γύρος

Σάββατο

8 Σεπτεμβρίου

16.30

8ος γύρος

Κυριακή

9 Σεπτεμβρίου

10.00

9ος γύρος

Κυριακή

-//-

14.30

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, βραβεύσεις, τελετή λήξης

ΑΝΑΒΟΛΕΣ : Δεν επιτρέπονται αναβολές.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Επιτρέπεται μόνο μία. Προϋπόθεση υποβολής του αιτήματος το αργότερο με τη λήξη του προηγούμενου γύρου.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : 90 λεπτά για όλη την παρτίδα + 30΄΄ ανά κίνηση από την 1η κίνηση. Η γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Αποτελέσματα μεταξύ των ισοβάθμων (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους όλοι οι ισόβαθμοι), 2) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας, 3) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, 4) Σον. Μπέργκερ (άθροισμα βαθμών αντιπάλων ανάλογα με αποτέλεσμα) 5) Αριθμός νικών

ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Θα εκδίδεται καθημερινά και θα διανέμεται δωρεάν στους συμμετέχοντες

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Στεφανάτος Χαράλαμπος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:Στεφανάτος Χαράλαμπος -Βαρβεράκης Κων/νος - Ζαχαριουδάκης Στέλιος

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Ζαχάριεβ Ζαχάρις
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βαρβεράκης Κων/νος - Παπαθανασίου Παναγιώτης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Παπαθανασίου Παναγιώτης
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από τη λήξη του γύρου στην Δ/νση των αγώνων, με παράβολο 80 ευρώ, και εκδικάζονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Ενστάσεων (3 τακτικά μέλη - 2 αναπληρωματικά). Αν γίνει δεκτή η ένσταση τότε το ποσό επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης

 
 

ΕΠΑΘΛΑ:

A. Γενική Κατάταξη

Χρημ. έπαθλα

Γενική Κατάταξη

Χρημ. έπαθλα

Κατηγορία μεγαλύτερης απόδοσης

(performance minus rating)

1ος

800 ευρώ

4ος

300 ευρώ

1ος

150 ευρώ

2ος

600 -//-

5ος

200 -//-

2ος

100 -//-

3ος

400 -//-

6ος

100 -//-

3ος

50 -//-

Σε δικαίωμα αθλητή/-τριας σε δύο ή περισσότερα έπαθλα αναγκαστικά επιλέγεται το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε θέσεις χρηματικών επάθλων, αυτά μοιράζονται
Kύπελλα: 1ος - 3ος γενικής κατάταξης, 1η -3η γυναίκα, 1ος - 3ος < 16, 1ος Φοιτητικής Κατηγορίας.

Μετάλλια: 4ος, 5ος , 6ος γενικής κατάταξης, 2ος, 3ος λοιπών κατηγοριών(εκτός γυναικών)

Αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σκακιστές και Σκακίστριες, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητας, ανεξάρτητα elo και κατηγορίας.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : A΄ Όμιλος: 30 ? Β΄ Όμιλος: 10 ? Χωρίς παράβολο οι σκακιστές με ελληνικό ΕΛΟ ? 2300 (γυναίκες ? 2000).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Με κατάθεση του παραβόλου (και του 50% του ποσού των διανυκτερεύσεων, για όσους μείνουν στο ξενοδοχείο) στον λογαριασμό της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ :157 01 032056 08 (στο όνομα Στεφανάτος Χαρ)
Επικοινωνία με Χαρ. Στεφανάτο :τηλ. 2810-822732, 6972-262486, fax 2810-821029, e-mail:stefanatos@hol.gr Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 31-8-2007.
Στις δηλώσεις να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, Αριθμ.μητρώου ΕΣΟ, τηλέφωνο(κινητό), και να υπάρχει φωτοτυπημένη η απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου και των διανυκτερεύσεων. Τα σωματεία μπορούν να καταθέσουν συγκεντρωτικά όλο το ποσό των παραβόλων των αθλητών τους, συμπληρώνοντας την ονομαστική κατάσταση που επισυνάπτεται.

ΔΙΑΜΟΝΗ : Προσφέρεται πακέτο επτά (7) διανυκτερεύσεων (προαιρετικά) , από Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου (μεσημέρι) μέχρι Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου(μεσημέρι), στο ξενοδοχείο VANISKO*** , στην Αμμουδάρα Γαζίου (απέναντι από το CARREFOUR). H τιμή της διανυκτέρευσης, με ημιδιατροφή, (πρωί και μεσημέρι) κατ' άτομο, από μπουφέ, έχει ως εξής, ανά ημέρα:Σε Μονόκλινο: 40 ? , Σε Δίκλινο: 30 ? και σε Τρίκλινο 28 ? Για τη διαμονή στο ξενοδοχείο υπάρχει, για παίχτες με (ελληνικό) ΕΛΟ 2301-2400 έκπτωση 20%, με ΕΛΟ 2401-2500, έκπτωση 30% και με ΕΛΟ >2501 έκπτωση 50%.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:Για το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης υπάρχει αστικό λεωφορείο, από τις κεντρικές αρτηρίες του Ηρακλείου, προς ΠΑΓΝΗ ή ΙΤΕ, κάθε 15΄(από 07.00-23.00), στάση «Πανεπιστήμιο».Τηλ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ (2810-220755). Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μεταφορά αθλητών από το Ξενοδοχείο στο χώρο των αγώνων θα υπάρξει ειδική ρύθμιση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάτος Χαράλαμπος , τηλ 2810-822732 , 6972-262486. Για οτιδήποτε δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Καθημερινή κάλυψη από το Διαδίκτυο σε http://www.gazichess.gr ή στο http://users.hol.gr/~stefanatos

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 

<--break->