Προκήρυξη

Η Σκακιστική Ακαδημία Γαζίου με τον Ο.Φ.Η., το Δήμο Γαζίου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργάνωσαν το 2ο Ανοικτό Πρωτάθλημα Γαζίου-Ηρακλείου από 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2006.
Το πρωτάθλημα διεξάχθηκε στο φοιτητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Βούτες Ηρακλείου.
7 γύρων, με ελληνική και διεθνή αξιολόγηση.

Ο χρόνος 90΄για τις πρώτες 40 κινήσεις και 15΄για την υπόλοιπη παρτίδα με 30΄΄ πρόσθετο χρόνο από την πρώτη κίνηση.