Feed aggregator

38ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Ε.Σ.Ο. - Tue, 12/10/2019 - 13:39

 Αριθ. Πρωτ  11299/10-12-2019

38ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 

1.       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) προκηρύσσει το 38ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο για το 2020.

2.       ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις:

α. Περιφερειακά Κύπελλα

β. Μπαράζ Ενώσεων – Τοπ. Επιτροπών (16 ομάδες)

γ. Τελική φάση (final 8)

 • Τα περιφερειακά Κύπελλα θα διεξαχθούν με ευθύνη των Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 17/05/2020. Επίσης ευθύνη των Ενώσεων/Τοπ.επ. είναι ο ορισμός του προγράμματος των αγώνων.  Ο νικητής κάθε Ένωσης/Τοπ.επ. ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ένωσης/Τοπικής Επιτροπής.
 • Τα Μπαράζ θα διεξαχθούν την Κυριακή 07-06-2020.
 • Στην φάση των μπαράζ (16 ομάδες) θα συμμετάσχουν οι 4 πρώτες ομάδες της ΕΣΣ Ν.Αττικής, οι 2 πρώτες της ΕΣΣ Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής,  οι 9 Κυπελλούχοι των υπόλοιπων Ενώσεων/Τοπ.επ. (όπως προβλέπεται παρακάτω, άρθρο 22) καθώς και ο κυπελλούχος Ελλάδας του 2019 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΕΣΣΝ Αττικής και η ΕΣΣ Θεσ-Χαλκ που προκρίνουν 4 και 2 ομάδες αντίστοιχα στην φάση των μπαράζ (16 ομάδες), μπορούν να αναδείξουν τον κυπελλούχο της ένωσή τους αλλά οι αγώνες αυτοί αφορούν ξεχωριστή διοργάνωση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μέρος του πανελλήνιου ομαδικού κυπέλλου.
 • Οι νικητές των μπαράζ προκρίνονται στην τελική φάση (final 8) που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα σε τρεις αγωνιστικές (1 και 2/7/2020).
 • Ώρα έναρξης των αγώνων για τα περιφερειακά κύπελλα και τα μπαράζ ορίζεται στις 17.00 – το Σάββατο ή στις 11.00 – την Κυριακή.

3.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σωματεία που είναι μέλη της ΕΣΟ. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με έγγραφο του σωματείου που πρέπει να φθάσει στην αρμόδια Ένωση/Τοπ.Επ. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Ένωση/Τοπ.Επ. και τη διεύθυνση του αγωνιστικού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για τους εντός έδρας αγώνες.

4.       ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 • Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία
 • Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ.
 • Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/ 03-08-2018(Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
 • Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν έναν αλλοδαπό σκακιστή-στρια (κοινοτικό ή μη) ανά αγωνιστική συνάντηση.
 • Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς μη κοινοτικούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο (4.5) σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE ΠΑΡΑΒΟΛΟ Μέχρι 2400 90 Euro 2401-2500 120 Euro 2501-2600 150 Euro 2601-2700 180 Euro 2701-2800 210 Euro κ.ο.κ.
 • Του παραπάνω παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Ο. και αγωνίζονται με την Ελληνική σημαία.
 • Όλα τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς σκακιστές, κοινοτικούς ή μη, θα πρέπει να δηλώσουν τη πρόθεση συμμετοχής τους στις αρμόδιες Ενώσεις/Τοπ.Επ. (με κοινοποίηση στην ΕΣΟ :info@chessfed.gr) πριν την έναρξη των τοπικών περιφερειακών κυπέλλων με ταυτόχρονη κατάθεση του αντίστοιχου παράβολου συμμετοχής (για τους μη κοινοτικούς) είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013) Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.). Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παράβολου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή.
 • Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4603/2019, για τη δήλωση συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών, πολιτών τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.
 • Σύμφωνα με την από 29/6/2019 απόφαση του ΔΣ, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ομογενείς και αλλοδαπούς σκακιστές ανά αγωνιστική συνάντηση.
 • Επισημαίνεται ότι το παράβολο συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών που προβλέπεται στο άρθρο 4.5 της παρούσας προκήρυξης, καταβάλλεται εκ νέου για κάθε αλλοδαπό σκακιστή που δηλώνει το σωματείο, αλλά ισχύει για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις.
 • Οι ομάδες που προκρίνονται στην φάση των μπαράζ των ενώσεων – τοπ. επιτροπών (16 ομάδες) και στο final 8, μπορούν να δηλώσουν αλλοδαπούς σκακιστές στο χρονικό διάστημα από 17/5 έως 29/5/2020. Διευκρινίζεται ότι για τους αλλοδαπούς μη κοινοτικούς σκακιστές ισχύουν όσα αναφέρονται για τα παράβολα συμμετοχής στις προηγούμενες παραγράφους (4.5 – 4.7) με καταληκτική ημερομηνία τις 29/5/2020.
 • Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση νέο-εγγραφόμενου αλλοδαπού σκακιστή-στριας (κοινοτικού η μη) είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

5.       ΧΡΩΜΑΤΑ

 • Η ομάδα που παίζει “εντός έδρας” έχει τα λευκά στην 1η και 3η σκακιέρα και η ομάδα “εκτός έδρας” έχει τα λευκά στη 2η και 4η σκακιέρα αντίστοιχα.

6.       ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

 • Οι αγώνες μπαράζ και η τελική φάση (final 8) θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
 • Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
 • Για τα περιφερειακά κύπελλα, καθώς και για τη φάση των μπαράζ μεταξύ των ενώσεων –τοπ.επ., σκακιστής ή σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60’ λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
 • Για την τελική φάση (final 8) ο προαναφερόμενος χρόνος αναμονής, ορίζεται στα 30 λεπτά. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

7.       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ

 • Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 3,5 πόντους (σκορ 3,5-0).

8.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 • Οι αγώνες γίνονται με απλό σύστημα νοκ-άουτ και η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι οκτώ ομάδες που θα προκύψουν μετά από τα μπαράζ θα αγωνιστούν στην τελική φάση (final 8) του Κυπέλλου σε χώρο που θα ορίσει η ΕΣΟ.

9.       ΙΣΟΠΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το εξής κριτήριο (κριτήριο Βερολίνου): Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες, νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.

10.   ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 • Για τους προημιτελικούς (8 ομάδες) και τους ημιτελικούς (4 ομάδες) αγώνες σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το εξής κριτήριο (κριτήριο Βερολίνου): Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες, νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.
 • Για τις συναντήσεις του μικρού και μεγάλου τελικού προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, μετά από 10λεπτο διάλειμμα διεξάγεται επαναληπτικός αγώνας με αντίστροφα χρώματα και με χρόνο σκέψης 10 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, με επαύξηση 10’’ ανά κίνηση (από την 1η κίνηση) με κανονισμούς παρτίδας γρήγορου σκακιού-ράπιντ. Αν και η επαναληπτική συνάντηση λήξει ισόπαλη μετά από νέο 10λεπτο διάλειμμα διεξάγεται νέα συνάντηση με νέα αντιστροφή χρωμάτων και με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, με επαύξηση 3’’ ανά κίνηση (από την 1η κίνηση) με κανονισμούς παρτίδας μπλιτς. Στην πρώτη επαναληπτική συνάντηση λευκά στην 1η και 3η σκακιέρα έχει η ομάδα που έπαιξε στις σκακιέρες αυτές με τα μαύρα στην κανονική συνάντηση. Στην δεύτερη επαναληπτική συνάντηση τα χρώματα αντιστρέφονται και πάλι. Σε όλες τις συναντήσεις οι ομάδες αγωνίζονται με την ίδια σύνθεση που έπαιξαν στον κανονικό αγώνα. Αν και οι δύο συναντήσεις λήξουν ισόπαλες τότε εφαρμόζεται το κριτήριο Βερολίνου στα αποτελέσματα της κανονικής συνάντησης. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα της κανονικής συνάντησης.

11.   ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 • Τα ζευγάρια προκύπτουν με κατευθυνόμενη επιλογή όπου αυτό υπαγορεύεται από οικονομικούς, γεωγραφικούς και άλλους λόγους, αλλιώς με ελεύθερη κλήρωση.
 • Στην φάση των μπαράζ ο καθορισμός των ζευγαριών θα γίνεται με γεωγραφικά – οικονομικά κριτήρια με την εξαίρεση ότι ομάδες από την ίδια ένωση δεν θα ζευγαρώνονται μεταξύ τους (απόφαση ΔΣ 2-11-2013). Οι κληρώσεις των Περιφερειακών Κυπέλλων γίνονται με ευθύνη της αρμόδιας Ένωσης/Τοπ.Επ.

12.   ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 • Στον πρώτο γύρο οι ομάδες “εντός έδρας” καθορίζονται με κλήρωση. Στους επόμενους γύρους ακολουθείται διαδικασία εξισορρόπησης χρωμάτων στην πρώτη σκακιέρα όπως στο Ελβετικό σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται κλήρωση.
 • Στα μπαράζ ο καθορισμός του «εντός έδρας» σωματείου (1η σκακιέρα με λευκά) θα γίνει με κλήρωση.

13.   ΗΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Η κλήρωση για κάθε αγωνιστική θα γίνεται, εάν είναι δυνατόν, την αμέσως προηγούμενη Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης/Τοπ. Επ. παρουσία εκπροσώπων. Σε περίπτωση ενδιάμεσων γύρων η κλήρωση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο την αμέσως προηγούμενη Δευτέρα.

14.   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή στο πρόγραμμα (διεξαγωγή του αγώνα πριν το ΣαββατοΚύριακο ή σε άλλη από την καθορισμένη ώρα) θα πρέπει να υποβάλλεται πριν από την κλήρωση των αγώνων με επαρκή αιτιολόγηση. Η έγκριση τέτοιας αίτησης γίνεται από την Εφορία Αγώνων της Ένωσης/Τοπ.Επ. Σημειώνεται ότι για κανένα λόγο δεν είναι υποχρεωτική η έγκριση της από την Εφορία Αγώνων.

15.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

 • Προκειμένου να στρογγυλοποιείται ο αριθμός των ομάδων σε δύναμη του αριθμού 2 μπορεί να γίνει εξαίρεση από την κλήρωση αριθμού ομάδων.

16.   ΕΔΡΑ FINAL 8

 • To final 8 θα διεξαχθεί σε έδρα που θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΟ η οποία είναι τελεσίδικη.

17.   ΠΡΟΚΡΙΣΗ

 • Η ομάδα που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει με έγγραφο της (e-mail ή fax) στην Ένωση/Τοπ.Επ. το αποτέλεσμα του αγώνα ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Παράλειψη τέτοιας έγγραφης ή τηλεγραφικής ειδοποίησης αποτελεί ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από την κλήρωση του επόμενου γύρου.

18.   ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας», που μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στον διαιτητή της συνάντησης. Η σύνθεση που έχει ήδη παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

19.   ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

 • Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την Τ.Ε.Δ. της αρμόδιας Ένωσης/Τοπ. Επ., που συμπεριλαμβάνεται στον ισχύοντα Πίνακα Ενεργών Διαιτητών της ΕΣΟ.
 • Αν σε μια συνάντηση δεν παρουσιασθεί ο Διαιτητής που ορίσθηκε, ενημερώνεται αμέσως η Τ.Ε.Δ. για τον ορισμό άλλου Διαιτητή. Μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων και αν δεν ορισθεί άλλος Διαιτητής, η συνάντηση δεν διεξάγεται και το θέμα αντιμετωπίζεται από την διοργανώτρια αρχή (Ορισμός άλλης ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα που ματαιώθηκε). Για την κάλυψη αυτών των περιπτώσεων οι Τ.Ε.Δ. θα πρέπει σε κάθε γύρο να ορίζουν και εφεδρικούς Διαιτητές που θα είναι στην άμεση διάθεση τους.

20.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ενστάσεις εναντίον των αποφάσεων του διαιτητή υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΣΟ. Το ύψος του παράβολου ορίζεται στα 90 Euro. 

21.   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Η κλήρωση θα γνωστοποιείται στα σωματεία από τον τύπο και από τη γραμματεία των Ένώσεων/Τοπ.Επ. με ευθύνη των σωματείων.

22.   ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΤΟΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Οι αγώνες μπαράζ (16 ομάδες) θα διεξαχθούν στις 7 Ιουνίου 2020. Οι 8 ομάδες που θα προκριθούν θα αγωνισθούν στην τελική φάση (final 8) στις 1 και 2/7/2020.
 • Σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 05/10/2019 τα ζευγάρια και τα χρώματα των μπαράζ (16 ομάδες) έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ (ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6/2020)

  ΛΕΥΚΑ ΜΑΥΡΑ 1 ΕΣΣΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (1) ΕΣΣ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2 ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΣΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (4) 3 ΤΕΣΣ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΣΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2) 4 ΤΕΣΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΣΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (3) 5 ΕΣΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 6 ΕΣΣ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΧΑΛΚ. (1) 7 ΕΣΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΧΑΛΚ. (2) ΤΕΣΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 ΤΕΣΣ ΗΠΕΙΡ. ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ ΕΣΣ ΚΕΝΤΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

 

 • Η αρίθμηση των ομάδων από ΕΣΣΝΑ (1-4) και ΕΣΣΘΧ (1-2) θα καθορισθεί μετά από κλήρωση.
 • Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στα μπαράζ η αναπλήρωση της κενής θέσης μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 29/05/2020 και μόνο με έγγραφη δήλωση της οικείας Ένωσης ή Τ. Επιτροπής. Για την ΕΣΣΝΑ αναπλήρωση μπορεί να γίνει μέχρι την 8η θέση. Για την ΕΣΣΘΧ και τις ενώσεις – τ.επιτροπές που διοργανώνουν final 4 μέχρι την 4η θέση. Για τις υπόλοιπες ενώσεις – τ.επιτροπές μέχρι την 2η θέση (φιναλίστ του τελικού).

23.   ΓΕΝΙΚΑ

 • Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
 • Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).
 • Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
 • Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
 • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

 

48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020

Ε.Σ.Ο. - Tue, 12/10/2019 - 13:32

Αριθ. Πρωτ.  11300/10-12-2019

48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020

 

1.      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 • Στα Πανελλήνια Ομαδικά πρωταθλήματα συμμετέχουν οι ομάδες των τριών εθνικών κατηγοριών (Α΄ Εθνική, Β΄ Εθνική και Γ΄ Εθνική Κατηγορία) και των τοπικών κατηγοριών.
 • Στην τελική φάση του πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας για το 2020 θα συμμετάσχουν 34 ομάδες και οι σχετικές λεπτομέρειες διεξαγωγής του θα ρυθμιστούν με συμπληρωματική προκήρυξη.
 • Τα υπόλοιπα Ομαδικά πρωταθλήματα θα γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο και η διοργάνωσή τους ανατίθεται στις Ενώσεις/Τοπικές Επιτροπές. Οι αγώνες θα ρυθμιστούν από την προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής, η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με την παρούσα καθώς και με τον Κανονισμό Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο. Οι αγώνες των περιφερειακών πρωταθλημάτων που δίνουν πρόκριση για την τελική φάση της Α΄ εθνικής του 2020 (Π.Ο.Α.) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 17/05/2020. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα (Β΄, Γ΄ εθνικής και τοπικά) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 27/09/2020.
 • Η αρχική κατάταξη των ομάδων για τα περιφερειακά πρωταθλήματα του 2020 προκύπτει από τα αποτελέσματα των ομαδικών πρωταθλημάτων του 2019 όλων των κατηγοριών, όλης της χώρας.
 • Διευκρινίζεται ότι, η ποινή για υποβιβασμό στην χαμηλότερη Τοπική Κατηγορία της περιφέρειας, που προβλέπεται στο άρθρο 10.4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999), αφορά όσες ομάδες δεν ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους λόγω αναστολής δραστηριότητας ή αδράνειας του σωματείου. Η παραπάνω ποινή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποχώρησης, λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων που έχουν όμως προσωρινό χαρακτήρα και αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
 • Η παρούσα Γενική Προκήρυξη ισχύει για  όλα  τα ομαδικά πρωταθλήματα  που  διοργανώνει  η  Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)  και  για  όλες τις  προκριματικές φάσεις που αναλαμβάνουν  οι  Ενώσεις  και  οι  Τοπικές  Επιτροπές .

2.      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 • Η τελική φάση του Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 3 έως και 8 Ιουλίου 2020, με Ολυμπιακό ελβετικό σύστημα 7 γύρων, κατά το πρότυπο των κανόνων κλήρωσης της Σκακιστικής Ολυμπιάδας (Olympiad Pairing Rules, FIDE Handbook D.02), και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη σχετική συμπληρωματική προκήρυξη.
 • Για τα υπόλοιπα ομαδικά πρωταθλήματα που θα γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των ομάδων σε κατηγορίες και ομίλους καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των διοργανωτριών Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών.
 • Μεταβολή του προγράμματος και ειδικότερα αναβολή αγώνων μπορεί να γίνει μόνο για πολύ σημαντικό λόγο. Ειδικά για την τελική φάση του ομαδικού πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής κατηγορίας τη σχετική απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της ΕΣΟ ή εξουσιοδοτημένο όργανο.

3.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

 • Τα ομαδικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε όλη τη χώρα διεξάγονται βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999) καθώς και βάσει των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού.
 • Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ και με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22).
 • Τα θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων ή άλλους Κανονισμούς ρυθμίζονται από την προκήρυξη των αγώνων (Κ.Α. άρθρο 23).
 • Ερμηνεία ή συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού γίνεται από το ΔΣ της ΕΣΟ, μέσα στο πνεύμα των Κανονισμών. Οι ερμηνείες ή συμπληρώσεις ισχύουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση όπου ενσωματώνονται στους Κανονισμούς όπως έχουν ή με τροποποιήσεις (Κ.Α. άρθρο 1.24).
 • Το ΔΣ της ΕΣΟ διοργανώνει όλα τα πρωταθλήματα βάσει προκηρύξεων που εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες (συμπληρωματικές προκηρύξεις μέχρι και δύο ημέρες) πριν από την έναρξη των αγώνων. Στις προκηρύξεις αυτές θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά θέματα των πρωταθλημάτων και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο το ΔΣ. Οι προκηρύξεις, με την έκδοσή τους, θα αποτελούν μέρος του Κανονισμού Αγώνων και θα έχουν ισχύ μιας (1) αγωνιστικής περιόδου (Κ.Α. άρθρο 2).
 • Για κάθε διοργάνωση που γίνεται με την έγκριση της ΕΣΟ, θα πρέπει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή να περιλαμβάνει στις προκηρύξεις των αγώνων της διαδικασίες αντίστοιχες με όσα προβλέπονται στον Κ.Α. άρθρο 2.1).

4.      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Α΄ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα σωματεία που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην τελική φάση της Α΄ Εθνικής κατηγορίας πρέπει να σταλούν στην ΕΣΟ μέχρι και την 1/06/2020.

 • Τα σωματεία που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή θα αναπληρωθούν ως εξής:
 1. Πρώτα από την ίδια την ένωση / τ. επιτροπή και ανάλογα με το αριθμό των προκρίσεων (3, 2 ή 1) που προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας προκήρυξης.
 2. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση συνεχίζεται πρώτα από τον προκριματικό όμιλο της ΕΣΣΝΑ και μετά από τον αντίστοιχο όμιλο της ΕΣΣΘΧ, εναλλάξ μέχρι και την 6η θέση της βαθμολογίας αυτών των δύο πρωταθλημάτων (ΠΟΑ).
 3. Στην περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις η αναπλήρωση θα γίνει πρώτα από την ίδια την ένωση/τ.επιτροπή και για μια θέση, με μοναδικό περιορισμό το όριο υποβιβασμού στον προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει).
 4. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση θα συνεχιστεί για κάθε μια θέση κατά σειρά από τους προκριματικούς ομίλους των παρακάτω ενώσεων: ΕΣΣΝ Αττικής, ΕΣΣ Θεσ-Χαλκ, ΕΣΣ Κρήτης, ΕΣΣ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΣ Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (πρώην ΕΣΣ Πελοποννήσου), ΕΣΣ Περιφ. Πελοποννήσου, ΤΕΣΣ Θεσσαλίας, ΤΕΣΣ Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΣΣ Αιγαίου, ΤΕΣΣΗΠΙΝ, με περιορισμό το όριο υποβιβασμού στον αντίστοιχο προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει).
 • Καταληκτική ημερομηνία για την αναπλήρωση των κενών θέσεων ορίζεται στις 8/06/2020.
 • Η δήλωση συμμετοχής με τις υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του σωματείου, ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγυητικού ποσού 500 € στον λογαριασμό της ΕΣΟ, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013). Το ποσόν της εγγυήσεως θα επιστραφεί με την κατάθεση της προκαταβολής για τη διαμονή στα ξενοδοχεία των αγώνων, ενώ σε περίπτωση που το σωματείο δεν προσέλθει στους αγώνες, εκπίπτει υπέρ της ΕΣΟ.

β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (προκριματικοί όμιλοι Α’ εθνικής, Β’, Γ’ εθνική και τοπικά)

Για όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά πρωταθλήματα οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται όπως ορίζουν οι σχετικές προκηρύξεις των διοργανωτών.

5.      ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Όπως προβλέπει το άρθρο 5, “ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ” του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) και σύμφωνα την ισχύουσα Γενική Οδηγία της Κ.Ε.Δ. 

Συμπληρωματικά διευκρινίζονται τα παρακάτω:

5.1  Σε αγώνες που διεξάγονται σε έδρες σωματείων (πχ κάθε Κυριακή – περιφερειακά πρωταθλήματα) και όχι συγκεντρωτικά σε ένα μέρος, για να αγωνισθούν οι  σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 4 σκακιέρες – 3 παρόντες, σε 6 σκακιέρες – 4 παρόντες, σε 8 σκακιέρες – 5 παρόντες,  σε 10 σκακιέρες – 6 παρόντες, σε 12 σκακιέρες – 8 παρόντες).  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  λειτουργούν  τα  χρονόμετρα  τους  χωρίς  να έχουν  δικαίωμα  να  παίξουν  κίνηση  μέχρι  να  συμπληρωθεί  ο  απαραίτητος  αριθμός  παρόντων.

5.2  Μηδενίζονται  μετά  πάροδο   30΄ λεπτών (ή όπως ορίζεται στην κάθε προκήρυξη)  από  την προγραμματισμένη  ώρα  έναρξης  του  παιχνιδιού,  όλοι  οι  παίκτες που δεν  έχουν  προσέλθει  στον  αγωνιστικό  χώρο.  Αν  δεν  έχουν  προσέλθει οι  ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλέπε 5.1),  τότε  μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην  περίπτωση αυτή κενές  θεωρούνται  οι  σκακιέρες  των παικτών  που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.

5.3  Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει  στο διαιτητή τη  σύνθεση  του  μέχρι  την  καθορισμένη  ώρα  για  την έναρξη  των αγώνων,  τίθενται  σε  λειτουργία  τα  χρονόμετρα  των  σκακιστών  του χωρίς  αυτοί  να  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνισθούν  πριν  δοθεί  η  σύνθεση.

5.4  Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την  προϋπόθεση άτι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα.   Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή  με  καθυστέρηση,  οι παίκτες του  υπεύθυνου  σωματείου  θα  χρεωθούν  στα  χρονόμετρά  τους  τον  αντίστοιχο  χρόνο  της  τυχόν  καθυστέρησης  στην  έναρξη  των  αγώνων.

5.5  Μετά τον έλεγχο του διαιτητή  ή  και  παράλληλα  ασκείται  υποχρεωτικά ο  ίδιος  έλεγχος  και  από  τους  αρχηγούς  των  δύο  ομάδων.

5.6 Δεν αρχίζουν  οι  αγώνες  πριν  ολοκληρωθούν  οι  έλεγχοι  νομιμότητας  συμμετοχής  και  κανονικότητας  της  σύνθεσης  από  τον  Διαιτητή  και  τους  αρχηγούς  των  ομάδων.

Διευκρινίζεται ότι δεν αρχίζουν οι αγώνες μόνο στις σκακιέρες όπου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συμμετοχής.  Αν διαπιστωθεί τελικά ότι κάποιος αθλητής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί (πχ δεν προσκόμισε την Κάρτα Υγείας Αθλητή) τότε μηδενίζεται η συγκεκριμένη σκακιέρα.

Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων,  διαπιστωθεί  αντικανονικότητα συμμετοχής  ή σύνθεσης,  το υπαίτιο σωματείο  καλείται  να  αποκαταστήσει  αμέσως  την  αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων.

Ο  διαιτητής  δεν  επιτρέπει  σε  καμία  περίπτωση  την  συμμετοχή  παίκτη  που:

 • Δεν έχει  προσκομίσει   το  Δελτίο  Αθλητικής  Ιδιότητας της ΕΣΟ. Το  δελτίο  αυτό  θεωρείται  κανονικό  αν  φέρει  σφραγίδα και υπογραφή του σωματείου.
 • Δεν έχει προσκομίσει την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 • Δεν είναι  στη  σκακιέρα  που  προβλέπεται  από  τη σύνθεση των ομάδων.

Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/ 152/03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Ο διαιτητής  και  οι  δύο  αρχηγοί, πριν την έναρξη των αγώνων,  υπογράφουν  υποχρεωτικά  στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο  της  νομιμότητας  συμμετοχής  των  παικτών  και  κανονικότητας  της  σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

5.7 Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων.

5.8 Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.

5.9 Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από την διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.

Στη συμπληρωματική προκήρυξη για την τελική φάση του πανελλήνιου ομαδικού πρωταθλήματος Α΄ εθνικής κατηγορίας προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα θέματα διαιτησίας.

6.      ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

 • Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
 • Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
 • Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.
 • Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

7.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 • Όπως προβλέπει το άρθρο 7, “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ” του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99).

8.      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ .
 • Προκειμένου για ομαδικά πρωταθλήματα που διοργανώνονται με το συγκεντρωτικό σύστημα ένσταση ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε 30 λεπτά. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ημέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη συνάντησης. Σε αγώνες που διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του αγώνα.
 • Για το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής το παράβολο της ένστασης ορίζεται στο ύψος των 100 Euro και μπορεί να κατατίθεται είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.) είτε στο Διευθυντή Αγώνων.
 • Καθήκοντα “Διευθυντή Αγώνων” με την έννοια των άρθρων 1.21-1.25 του Κανονισμού Αγώνων ασκεί το Δ.Σ. της ΕΣΟ (ή εξουσιοδοτημένο φυσικό/νομικό πρόσωπο).
 • Για τα περιφερειακά πρωταθλήματα των Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών ισχύουν τα παραπάνω εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις αντίστοιχες προκηρύξεις των διοργανωτών.

9.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 • Όπως προβλέπει το άρθρο 11, “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ” του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99).

10.  ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 • Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ (Β6/11.09.2011 και Β1/02.07.2014) η βασική σύνθεση των ομάδων της Α’ Εθνικής κατηγορίας για το 2020 είναι 10μελής:

–   1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες

–   5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών

–   6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νέων γυναικών (-20, γεννημένη μετά την 1/1/2000),

–   7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2004),

–   8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών –γυναικών (-20,γεν/νος-η μετά την 1/1/2000),

–                  9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/2004).

–  10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2008).

 • Τα υπόλοιπα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα του 2020 θα διεξαχθούν με συνθέσεις που καθορίζονται με αποφάσεις των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών. Συγκεκριμένα:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού διασυλλογικών πρωταθλημάτων (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999) τα ομαδικά πρωταθλήματα των Εθνικών κατηγοριών (Β΄ και Γ΄ εθνικής) που διοργανώνουν οι ενώσεις και τ. επιτροπές  διεξάγονται υποχρεωτικά με τη «θεμελιώδη» ή βασική σύνθεση που προβλέπεται για την Α΄ εθνική κατηγορία ή με «διευρυμένη» σύνθεση που θα περιλαμβάνει όλες τις σκακιέρες της θεμελιώδους – βασικής σύνθεσης (άρθρα  2.2 και 2.5).

2) Με απόφαση του ΔΣ της Β1/27/11/2010, η προαναφερόμενη δυνατότητα για διεύρυνση της θεμελιώδους – βασικής σύνθεσης της Α΄ εθνικής (από 10 σε 12 σκακιέρες) επεκτείνεται και στους ομίλους που δίνουν πρόκριση στην τελική φάση της Α΄ εθνικής κατηγορίας (ΠΟΑ).

3) Διευκρινίζεται ότι δεν νοείται υποχρεωτική σκακιέρα σε κατηγορία όπου δεν υπάρχει ατομικό πρωτάθλημα (άρα επιτρέπονται: άνδρες, γυναίκες, Κ-20,Κ-18,Κ-16,Κ-14,Κ-12) ούτε σε κατηγορία ηλικιών μικρότερη από τις κατηγορίες ης Α’ Εθνικής (άρα, δεν επιτρέπονται Κ-10 και Κ-8).

4) Σε κάθε περίπτωση που δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί τα πρωταθλήματα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται εθνικά και φυσικά δεν μπορούν να δίνουν πρόκριση στην τελική φάση της Α΄ εθνικής κατηγορίας.

 • Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας, τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ. Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
 • Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια ανά αγωνιστική συνάντηση, μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα. Η δήλωσή του θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις, με παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfred.gr).
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.
 • Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η -10η), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος.
 • Τα σωματεία της Α΄ Εθνικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα μόνο όσους αθλητές και αθλήτριες ανήκουν στη δύναμή τους μέχρι και τις 30/03/2020. Πέραν αυτών των αθλητών οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο νέο-εγγεγραμμένους αθλητές (όχι αθλητές από μεταγραφές).
 • Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α΄ εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-09-2011, και μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η (όχι στη γυναικεία και στις «αναπτυξιακές»), επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανά αγωνιστική συνάντηση (απόφαση ΔΣ 29/6/2019), ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.
 • Ειδικά για τους προκριματικούς ομίλους της Α΄ εθνικής (ΠΟΑ), η δήλωση των αλλοδαπών ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις των Ενώσεων – Τ. Επιτροπών, με παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfred.gr) και με την κατάθεση του σχετικού παραβόλου (άρθρο 10.10).
 • Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο (10.8) σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE ΠΑΡΑΒΟΛΟ Μέχρι 2400 90 Euro 2401-2500 120 Euro 2501-2600 150 Euro 2601-2700 180 Euro 2701-2800 210 Euro κ.ο.κ.
 • Του παραπάνω παραβόλου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Ο. και αγωνίζονται με την Ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που και οι δύο αλλοδαποί σκακιστές σωματείου Α΄ Εθνικής είναι κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η, τότε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου αφορά τον σκακιστή με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στους τρέχοντες πίνακες ΕΛΟ της FIDE.
 • Τα σωματεία που θα αγωνιστούν στην τελική φάση της Α΄ Εθνικής και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς σκακιστές, κοινοτικούς ή μη, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 8/06/2020 με ταυτόχρονη κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου συμμετοχής είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013) Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.). Για τα σωματεία που καλούνται να αναπληρώσουν τις τυχόν κενές θέσεις (άρθρο 4 της παρούσας), η καταληκτική προθεσμία για τη δήλωση αλλοδαπών σκακιστών είναι ίδια, δηλαδή 8/6/2020.
 • Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παραβόλου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή.
 • Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4603/2019, για

τη δήλωση συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών, πολιτών τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.

 • Σύμφωνα με την από 29/6/2019 απόφαση του ΔΣ, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς ομογενείς και αλλοδαπούς σκακιστές ανά αγωνιστική συνάντηση.
 • Επισημαίνεται ότι το παράβολο συμμετοχής αλλοδαπών σκακιστών που προβλέπεται στο άρθρο 10.10 της παρούσας προκήρυξης, καταβάλλεται εκ νέου για κάθε αλλοδαπό σκακιστή που δηλώνει το σωματείο.
 • Για τη δήλωση νεοεγγραφόμενου αλλοδαπού σκακιστή-στριας (κοινοτικού η μη) είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Στα περιφερειακά πρωταθλήματα (προκριματικά Α΄ εθνικής, Β΄, Γ΄ εθνική και τοπικά) για την κατάταξη των αθλητών και αθλητριών στις γενικές σκακιέρες ισχύουν όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) άρθρο 2.2.2.
 • Οι σκακιστές που ανήκουν σε Ομοσπονδία άλλης χώρας, είτε αγωνίζονται ως αλλοδαποί-κοινοτικοί, είτε ως ομογενείς, κατατάσσονται στη σειρά σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο κατά την έναρξη του πρωταθλήματος βαθμό αξιολόγησης τους στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ της FIDE. Αυτό ισχύει ακόμα και αν στο παρελθόν είχαν αξιολογηθεί στους Εθνικούς πίνακες ΕΛΟ.
 • Ειδικά για την τελική φάση της Α΄ Εθνικής όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλλοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως και 4η) κατατάσσονται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

α) Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση τη λίστα της FIDE – Ιούνιος 2020), κατά φθίνουσα σειρά.

 β) Επί ίδιου διεθνούς βαθμού αξιολόγησης ο διεθνής τίτλος Μετρ (κατά τη σειρά τίτλων GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM, και μόνο για τους τίτλους αυτούς).

γ) Επί κοινού τίτλου, ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα αξιολόγησης της FIDE – Ιούνιος 2020, κατά φθίνουσα σειρά.

δ) Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων, ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος αριθμός μητρώου).   

 • Για την κατάταξη αθλητών που δεν έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης υπολογίζεται ο εθνικός. Διευκρινίζεται ότι αθλητές χωρίς διεθνές ΕΛΟ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω από όσους έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης.
 • Βασική σύνθεση (20άδα) για την τελική φάση της Α΄ εθνικής κατηγορίας

Όλα τα σωματεία που μετέχουν στην τελική φάση της Α΄ Εθνικής κατηγορίας θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως, στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής:

Α) την βασική σύνθεσή τους (20άδα) και

Β) την «βασική 10άδα» με την οποία θα αγωνίζονται αν δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα σύνθεση σε κάποιο γύρο.

 • Το προαναφερόμενο έντυπο θα πρέπει να σταλεί στην γραμματεία της ΕΣΟ (info@chessfed.gr), μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020. Αθλητής-τρια που δεν έχει δηλωθεί στη βασική σύνθεση δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
 • Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό έντυπο από το επίσημο υπολογιστικό φύλλο. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός της τελευταίας στήλης (παρατηρήσεις). Για όσους σκακιστές και σκακίστριες δεν διαθέτουν FIDE ID τα σωματεία πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΕΣΟ για την έκδοση των FIDE ID πριν την συμπλήρωση του υπολογιστικού φύλλου.
 • Στη δήλωση συμμετοχής της βασικής σύνθεσης (20άδα) θα αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ και FIDE), ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης (ή ο εθνικός αν δεν υπάρχει διεθνής) καθώς και η ημερομηνία γέννησης των σκακιστών-στριων που είναι μέχρι 20 ετών (σύμφωνα με τη σχετική φόρμα).

Η αρχική κατάταξη των ομάδων για την τελική φάση της Α΄ εθνικής κατηγορίας καθορίζεται από το μέσο όρο του διεθνούς ΕΛΟ (Ιούνιος 2020) των σκακιστών της βασικής 10άδας που θα δηλώσουν τα σωματεία και με την οποία θα αγωνίζονται στην περίπτωση που δεν δηλώσουν σύνθεση σε κάποιο γύρο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Για την αποφυγή του φαινομένου να συμπεριλαμβάνονται στη βασική 10άδα ανενεργοί σκακιστές, με σκοπό την αύξηση του μέσου όρου, αποφασίζεται η επιβολή οικονομικού προστίμου 200 € για κάθε σκακιστή που αδικαιολόγητα δεν αγωνίστηκε σε κανένα γύρο του πρωταθλήματος παρότι είχε δηλωθεί στη βασική 10άδα (εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή διαπιστωμένου προβλήματος υγείας). (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 05/10/2019).

11.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

 • Όπως προβλέπει το άρθρο 4, “ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ” του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99).
 • Ειδικά για τους αγώνες στην τελική φάση της Α΄ Εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της FIDE τροποποιείται  η παράγραφος 4.1.1 ως εξής:
 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
 • Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
 • Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
 • Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).

12.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 • Όπως προβλέπει το άρθρο 3, “ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ” του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (αποφ. ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99).
 • Eιδικά για την τελική φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Κατηγορίας ισχύουν τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας που προβλέπονται στην συμπληρωματική προκήρυξη.

13.  ΑΝΟΔΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

 • Η τελική φάση της Α΄ Εθνικής του 2020 θα διεξαχθεί με Ολυμπιακό ελβετικό σύστημα 7 γύρων, κατά το πρότυπο των κανόνων κλήρωσης της Σκακιστικής Ολυμπιάδας (Olympiad Pairing Rules, FIDE Handbook D.02)
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 34 ομάδες ως εξής:

α) Οι πρώτες 20 ομάδες σύμφωνα με την τελική κατάταξη της τελικής φάσης του 47ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ εθνικής κατηγορίας του 2019.

Αν κάποια από τις ομάδες αυτές θέλει να λάβει μέρος στον προκριματικό όμιλο Α΄ εθνικής της περιοχής της  τότε χάνει την απευθείας πρόκριση και η θέση περνάει στην Ένωση/Τ.Επιτροπή που ανήκει.

β) Οι 14 ομάδες που θα προκύψουν από τους προκριματικούς ομίλους Α΄ εθνικής κατηγορίας (ΠΟΑ) των ενώσεων – τ.επιτροπών του 2020.

 • Τα θέματα που αφορούν στην κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των ομάδων (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή) για την τελική φάση της Α΄ εθνικής κατηγορίας, οι σχετικές οργανωτικές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν από τη συμπληρωματική προκήρυξη.
 • Οι Ένώσεις και Τ.Επιτροπές σύμφωνα με τις ανάγκες, τον αριθμό και τη δυναμικότητα των σωματείων τους μπορούν να διοργανώσουν τα πρωταθλήματα τους ως εξής:
 • Σε διακριτές κατηγορίες όπου η ανώτερη σε δυναμικότητα θα δίνει πρόκριση για την τελική φάση της Α΄ εθνικής (ΠΟΑ), ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα προβλέπεται σύστημα ανόδου – υποβιβασμού.
 • Σε ενιαίο όμιλο (ΠΟΑ) που θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες και η πρώτη-ες θα προκρίνονται για την τελική φάση της Α’ εθνικής.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόκριση είναι τα πρωταθλήματα να διεξαχθούν με τη 10μελή βασική σύνθεση της Α΄ εθνικής ή με διευρυμένη αυτής, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.

Η κατανομή των θέσεων πρόκρισης ανά Ένωση/Τ.Επιτροπή έχει ως εξής:

   A/Α Ε ν ω σ η Προκρίσεις   Τοπ. Επιτροπή   1 Ε.Σ.Σ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 Ε.Σ.Σ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ.ΧΑΛΚ. 2 3 Ε.Σ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 1 4 Ε.Σ.Σ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ 1 5 Ε.Σ.Σ. ΚΕΝΤΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 6 ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (π. ΕΣΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ). 1 7 Ε.Σ.Σ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 1 8 Τ.Ε.Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 9 Τ.Ε.Σ.Σ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 10 Τ.Ε.Σ.Σ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 11 Τ.Ε.Σ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1

 

Συνολικά 14 θέσεις.

 • Εάν σε κάποια Ένωση/Τοπική Επιτροπή δεν υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ομάδων (4 ομάδες/διπλές συναντήσεις) για τη διεξαγωγή πρωταθλήματος εθνικής κατηγορίας με την 10μελή βασική σύνθεση (ή με διευρυμένη αυτής σε 12 σκακιέρες), τότε ελάχιστη προϋπόθεση για την πρόκριση είναι ότι ο πρωταθλητής της περιοχής έδωσε τουλάχιστον 2 αγώνες σε τοπικό επίπεδο με τη 10μελή βασική σύνθεση που ισχύει για την τελική φάση της Α΄ Εθνικής. Ρητά διευκρινίζεται ότι νίκες άνευ αγώνος (α.α.) δεν προσμετρούν σε ότι αφορά την ελάχιστη προϋπόθεση των 2 αγώνων. Μετρούν όμως κανονικά για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΣΟ.
 • Η κατάταξη των ομάδων σε όλες τις κατηγορίες, εθνικές και τοπικές γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

14.  ΓΕΝΙΚΑ

 • Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (αποφάσεις ΔΣ 19/9/2015-9/12/2017). Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
 • Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
 • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019

Ε.Σ.Ο. - Tue, 12/10/2019 - 12:01

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Σκακιστικό Πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων &  Σωμάτων Ασφαλείας, το τριήμερο 2 με 4 Δεκεμβρίου 2019, στο Αεροδρόμιο Τατοϊου, στη Δεκέλεια Αττικής.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), με τη συνεργασία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), φιλοξενήθηκε στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της Λέσχης Δοκίμων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στο Τατόι.

Συμμετείχαν σ’ αυτήν 43 αθλητές και μία αθλήτρια, από το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, τη Πολεμική Αεροπορία,  την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ακτοφυλακή και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το Πρωτάθλημα περιελάμβανε 9 γύρους, ενώ οι αγώνες έγιναν με κανονισμούς Γρήγορου Σκακιού και είχαν χρόνο σκέψης 20 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη τη παρτίδα, με τη προσθήκη 10 δευτερολέπτων σε κάθε κίνηση, αρχίζοντας από τη πρώτη κίνηση.

Πρωταθλητής με 8.5 βαθμούς στους 9 αγώνες αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος του Στρατού Ξηράς, δεύτερος με 7 βαθμούς ήταν ο  Κωνσταντίνος Μουρούτης της Πολεμικής Αεροπορίας και τρίτη με 6.5 βαθμούς ήταν η  Διεθνής Μαιτρ Γυναικών Κατερίνα Παυλίδου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Ομαδική βαθμολογία, που προέκυπτε από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) καλύτερων αθλητών του κάθε Επιτελείου ή Σώματος,  πρώτη αναδείχθηκε η η Ελληνική Αστυνομία ( με τους, Κατερίνα Παυλίδου, Αναστάσιο Παυλίδη και Νικόλαο Καρούντζο) με 19.5 βαθμούς, δεύτερος ήταν ο Στρατός Ξηράς (με τους Αλέξανδρο Παπασημακόπουλο, Κωνσταντίνο Νικολόπουλο και Βενιαμίν Νεοφυτίδη)  με 19.5 βαθμούς επίσης και τρίτη ήταν η Πολεμική Αεροπορία (με τους Κωνσταντίνο Μουρούτη, Αντρέα Νικομάνη και Πολυχρόνη Περράκη) με 18.0 βαθμούς.

Για να δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου και τις βαθμολογίες (ατομική και ομαδική) πατήστε εδώ.

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Περγιάλης

Ε.Σ.Ο. - Wed, 12/04/2019 - 13:57

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο γνωστός συνθέτης και παλιός ρεμπέτης Νίκος Περγιάλης. Ήταν λάτρης του σκακιού,  σύνθέτης σκακιστικών προβλημάτων και ιδιαίτερα αγαπητός στον σκακιστικό κόσμο.

Πρακτικό Μεταγραφών 2019

Ε.Σ.Ο. - Tue, 12/03/2019 - 14:36

Η ΕΣΟ δημοσιεύει το πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών όπως επικυρώθηκε από το ΔΣ, προηγηθείσης της εγγραφής του σωματείου ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ.

Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.

Οι σκακιστές  που μεταγράφονται θα αγωνίζονται με το νέο τους σωματείο από την 1/1/2020 (έναρξη νέας αγωνιστικής περιόδου).

Ο Φυσιολάτρης Νίκαιας πρωταθλητής Ελλάδας στο ομαδικό μέχρι 16 ετών

Ε.Σ.Ο. - Mon, 12/02/2019 - 13:13

Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε η ομάδα του ΕΟΑΟ «Ο Φυσιολάτρης» Νίκαιας στην τελική φάση του 12ου Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων μέχρι 16 ετών. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Φιλίππειο στη Θεσσαλονίκη από 28/11 έως 1/12/2019, με συνδιοργανωτές την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής και το σωματείο Μορφωτικός  Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κεραυνός» Ωραιοκάστρου.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 20 προκριμένες ομάδες από όλη την Ελλάδα με 6μελείς συνθέσεις και ολοκληρώθηκε μετά από 6 γύρους. Η ομάδα του Φυσιολάτρη Νίκαιας συγκέντρωσε 11 βαθμούς (5 νίκες, 1 ισοπαλία) και κατέλαβε την 1η θέση. Η περσινή πρωταθλήτρια ΕΣ Θεσσαλονίκης τερμάτισε στη 2η θέση με 1 βαθμό λιγότερο (5 νίκες, 1 ήττα). Στην 3η θέση είχαμε τριπλή ισοβαθμία αφού η ΣΑ Χανίων, ο ΣΟ Καβάλας και ο ΣΠΖ Κέρκυρας συγκέντρωσαν από 8 βαθμούς. Με βάση τα κριτήρια ισοβαθμίας την 3η θέση πήρε τελικά η ομάδα των Χανίων.

Όλα τα αποτελέσματα, η τελική βαθμολογία και παρτίδες από το πρωτάθλημα στην σελίδα https://youthteam2019.chessfed.gr

Στάματης Κούρκουλος-Αρδίτης και Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη πρωταθλητές Ελλάδας 2019

Ε.Σ.Ο. - Thu, 11/28/2019 - 16:03

Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο Στάματης Κούρκουλος-Αρδίτης στο 69ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Φιλίππειο στη Θεσσαλονίκη. Ο Σταμάτης συγκέντρωσε 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες, παραχωρώντας μόνο 3 ισοπαλίες και τερμάτισε 2 ολόκληρους βαθμούς μπροστά από τον Γιώργο Κανακάρη που κατέλαβε την 2 θέση με 5,5 βαθμούς. Την 3η θέση πήρε ο Σωτήρης Μαλικέντζος με 5 βαθμούς κερδίζοντας στα κριτήρια ισοβαθμίας τον Κώστα Μεγαλιό που συγκέντρωσε επίσης 5 βαθμούς.

Στο 42ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών που διεξήχθη παράλληλα και στον ίδιο χώρο, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες. Στη 2η θέση με μισό βαθμό λιγότερο τερμάτισε η Κατερίνα Παυλίδου και την 3η θέση, μετά την άρση των ισοβαθμιών, πήρε η Ιουλία Μάκκα με 5 βαθμούς.

Συνδιοργανωτές των αγώνων ήταν η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής και το σωματείο Μορφωτικός  Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος «Κεραυνός» Ωραιοκάστρου.

Όλα τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και όλες οι παρτίδες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αγώνων: https://69-ind-ch.chessfed.gr/  και https://42-wom-ch.chessfed.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2020 (ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)

Ε.Σ.Ο. - Mon, 11/25/2019 - 13:00

Αριθ. Πρωτ.   11272/22.11.2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2020

(ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)

 

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
  • Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το 23ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων και 22ο Πανελλήνιο Ατομικό  Πρωτάθλημα Νεανίδων για σκακιστές και σκακίστριες μέχρι 18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2002 και μετά.
 1. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
  • Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 2 έως 8 Ιανουαρίου 2020 στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Αχίλλειον Παλλάς” (Γιαμπουδάκη 27) με συν-διοργανωτές  τον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου,  τον Δήμο Ρεθύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
 1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
  • Ο αθλητικός νόμος 4115/30.01.2013 (ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α’/30.1.2013) προβλέπει στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και 2 παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων μέχρι των 18 ετών .
 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
  • Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:

Α. Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.

Β. Τελικοί Αγώνες.   

 • Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για το καθορισμό όλων των λεπτομερειών (σύστημα, πρόγραμμα αγώνων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός διαιτητών κλπ.) των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων.
 • Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006):
 • Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.
 • Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο.
 • Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που κατοικούν.
 • Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/Τοπ. Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ.Επιτροπή που έχει ήδη διεξαγάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που ανήκει το παλιό  του σωματείο.
 • Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ.
 • Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/

03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

 1. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
  • Οι θέσεις πρόκρισης των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών ορίζονται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.
Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 2 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 3 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2 4 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΘΡΑΚΗΣ 2 5 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 6 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (*) 2 8 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 9 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 10 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 11 Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2   ΣΥΝΟΛΟ 28

(*) Αθλητές σωματείων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΕΣΣΠ)

 • Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να επιμερίσει τις θέσεις πρόκρισης, ΜΕΤΑΞΎ ΑΓΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ, σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες.
 • Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των αντίστοιχων πανελλήνιων πρωταθλημάτων του 2019, στην ίδια κατηγορία εφόσον το επιτρέπει το όριο ηλικίας. Αλλά και οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των πανελλήνιων πρωταθλημάτων παίδων – κορασίδων μέχρι 16 χρόνων του 2019 που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να αγωνισθούν στα πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων του 2020. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των πρωταθλητών ή πρωταθλητριών του 2019  λόγω άρνησης ή λόγω ορίου ηλικίας οι θέσεις θα περιέρχονται στις Ενώσεις και στις Τοπικές Επιτροπές στις οποίες ανήκαν οι συγκεκριμένοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κατά το έτος 2019. Το σύνολο των θέσεων των πρωταθλητών και πρωταθλητριών 2019 μπορεί να είναι 2 + 2.
 • Εάν κάποιος πρωταθλητής-τρια συμμετάσχει στους προκριματικούς αγώνες αυτομάτως χάνει το δικαίωμα απευθείας πρόκρισης και η θέση πρόκρισης εκχωρείται στην Ένωση – Τοπική επιτροπή στην οποία ανήκει.
 • Το γενικό σύνολο των προκριμένων από όλες τις θέσεις μπορεί να είναι 32.
 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  • Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 στη Γραμματεία της ΕΣΟ (info@chessfed.gr), με παράλληλη κοινοποίηση στους συνδιοργανωτές (email: sorethymnou@gmail.com). Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα: ο ΑΜ ΕΣΟ και το FIDE ID (αν υπάρχει) για κάθε συμμετέχοντα.
  • Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν, α) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήματα των περιοχών τους, β) οι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες και γ) όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί, με την υποχρέωση – μόνον για τους τελευταίους – να καταβάλουν στο λογαριασμό της ΕΣΟ: Εθνική Τράπεζα  080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013), παράβολο 30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην ΕΣΟ, με κοινοποίηση στους συν-διοργανωτές, αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.
  • Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των παραπάνω αθλητών υποχρεούνται να στείλουν μέχρι τις 23-12-2019 τα αποτελέσματα των περιφερειακών προκριματικών πρωταθλημάτων της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής των προκριμένων αθλητών.
  • Σύμφωνα με την Α8/22.01.2011 απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουν οι νεαροί κύπριοι σκακιστές στα Πανελλήνια Νεανικά Ατομικά Πρωταθλήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ. (σημειώνεται ότι οι Κύπριοι σκακιστές δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν επισήμως την Ελλάδα στα αντίστοιχα  Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα )
  • Σύμφωνα με πάγια απόφαση της ΕΣΟ (ΔΣ07.2007) από το 2008 ισχύει ότι ο πρωταθλητής κάθε κατηγορίας επιλέγει πρώτος το αντίστοιχο  πρωτάθλημα (παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό) στο όποιο επιθυμεί ν’ αγωνιστεί και ο δεύτερος μπορεί να αποδεχθεί το πρωτάθλημα που απομένει. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε εκ των δύο πρώτων γίνεται αναπλήρωση με βάση την κατάταξη του πανελλήνιου πρωταθλήματος μέχρι και την 5η θέση. Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά κατά περίπτωση.
  • Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού αγώνων, για σκακιστή-τρια που θα αποχωρήσει αδικαιολόγητα από το πρωτάθλημα ή θα παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του, η ΕΣΟ θα αποκλείσει τη συμμετοχή του-της από τα επόμενα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 28/3/2015). Συγκεκριμένα θα αποκλειστεί η συμμετοχή τους από τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών (8-10-12-14-16 και 20 ετών) του 2020.
  • Διευκρινίζεται ότι, αιτιολογημένα αιτήματα για εξαίρεση από την κλήρωση του τελευταίου γύρου θα γίνουν δεκτά μόνο αν κατατεθούν πριν την έναρξη του 2ου γύρου.
  • Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα προκριματικά της ένωσης – τ. επιτροπής που αγωνίζονται, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής, ακόμα και με τη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, στην τελική φάση. Οι ενώσεις και τοπικές επιτροπές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΣΟ για τις αιτιολογημένες αποχωρήσεις αθλητών από τα προκριματικά τους. Σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία θα θεωρεί τις αποχωρήσεις αδικαιολόγητες με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη (απόφαση  ΔΣ ΕΣΟ 19.3.2017).
 1. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  • Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση όλων των συμμετεχόντων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των ιδίων.
  • Για όσους ενδιαφέρονται οι συνδιοργανωτές έχουν εξασφαλίσει ειδικές προσφορές σε ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τιμές για το ξενοδοχείο «Αχίλλειον Παλλάς» ****.

24,5 € την ημέρα ανά άτομο, με πρωινό για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ή

17,5 € την ημέρα ανά άτομο, με πρωινό για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο.

 • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τo ξενοδοχείο «Αχίλλειον Παλλάς» **** (διαθεσιμότητα  – κρατήσεις δωματίων κλπ), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2831051502 (κ. Θανάσης).
 • Οι συνδιοργανωτές προσφέρουν δωρεάν διαμονή στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες με την προϋπόθεση ότι διαμένουν στα προτεινόμενα ξενοδοχεία.
 • Διευκρινίζεται ότι η παραμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωτική.
 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  • Το σύστημα των τελικών αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
2 Ματς 4 Παρτίδων 3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων 5-10 Κυκλικό σύστημα (πουλ) 11-19 Ελβετικό 7 γύρων ≥20 Ελβετικό 9 γύρων
 • Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ, ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.
 1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
  • Οι αγώνες στην τελική φάση θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 15 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
  • Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
  • Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
  • Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess).
 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
  • Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο κ. Κώστας Τσαρουχάς.
  • Οι διαιτητές θα ορισθούν από την ΚΕΔ και θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά.
 1. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:
  • Για ελβετικό σύστημα

α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου)

γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)

δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

 • Για κυκλικό σύστημα (roundrobin)

α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων

β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).

γ). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα

δ) Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%)

 • Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virtualopponent”.
 • Αγώνες μπαράζ.
  • Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 7 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.
  • Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 6 λεπτά για τα λευκά και 5 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.
  • Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων.
  • Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται.
 1. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Για τους περιφερειακούς αγώνες μπορεί να ορίζεται διαπιστευμένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.
 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  • Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα οριστεί την Πέμπτη 2/1/2020 πριν την έναρξη των αγώνων.
  • Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
  • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη         01 Ιανουαρίου 2020 Άφιξη συμμετεχόντων   Πέμπτη         02 Ιανουαρίου 2020 Κληρώσεις 13:00 Πέμπτη         02 Ιανουαρίου 2020 Τελετή Έναρξης 15:45 Πέμπτη         02 Ιανουαρίου 2020 1ος Γύρος 16:00 Παρασκευή   03 Ιανουαρίου 2020 2ος Γύρος 09:30 Παρασκευή   03 Ιανουαρίου 2020 3ος Γύρος 16:30 Σάββατο       04 Ιανουαρίου 2020 4ος Γύρος 16:00 Κυριακή        05 Ιανουαρίου 2020 5ος Γύρος 09:30 Κυριακή        05 Ιανουαρίου 2020 6ος Γύρος 16.30 Δευτέρα        06 Ιανουαρίου 2020 7ος Γύρος 16:00 Τρίτη             07 Ιανουαρίου 2020 8ος Γύρος 16:00 Τετάρτη        08 Ιανουαρίου 2020 9ος Γύρος 09:30 Τετάρτη        08 Ιανουαρίου 2020 Αγώνες Μπαράζ (*) – Τετάρτη        08 Ιανουαρίου 2020 Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων 15:30
 • (*) Αν προκύψουν αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφερομένων χωρίς αναβολή.
 • Στην τελετή λήξης είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των 3 νικητών ανά πρωτάθλημα. Αθλητής-τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την τελετή λήξης θα χάνει τη θέση του και θα αναπληρώνεται από τον επόμενο-η στην κατάταξη. (Η αναπλήρωση δεν συνεπάγεται και απώλεια των παροχών που περιγράφονται στο άρθρο 3 της προκήρυξης).
 1. ΓΕΝΙΚΑ
  • Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
  • Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).
  • Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
  • Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
  • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

 

 

Πανελλήνια πρωταθλήματα στο Φιλίππειο

Ε.Σ.Ο. - Tue, 11/19/2019 - 11:25

Στο ξενοδοχείο Φιλίππειο στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθούν και φέτος τα 3 τελευταία πανελλήνια  πρωταθλήματα με τα οποία ολοκληρώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας για το 2019.

Συνδιοργανωτές είναι την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής και το σωματείο Μορφωτικός  Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος «Κεραυνός» Ωραιοκάστρου.

Την Τετάρτη 20/11 αρχίζει το 69ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα και το 42ο  Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών, με συμμετοχή 10 σκακιστών και σκακιστριών αντίστοιχα. Τα ατομικά πρωταθλήματα θα ολοκληρωθούν μετά από 9 γύρους την Πέμπτη 28/11. Όλα τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και ζωντανή μετάδοση των παρτίδων στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αγώνων: https://69-ind-ch.chessfed.gr/  και https://42-wom-ch.chessfed.gr

Την ίδια μέρα στις 28/11 θα αρχίσουν οι αγώνες της τελικής φάσης του 12ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων μέχρι 16 ετών, όπου συμμετέχουν 20 προκριμένες ομάδες με 6μελή σύνθεση. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν μετά από 6 γύρους την Κυριακή 1/12. Αναλυτικές πληροφορίες (συμμετοχές, αποτελέσματα, βαθμολογία και ζωντανή μετάδοση παρτίδων) στην ιστοσελίδα των αγώνων: https://youthteam2019.chessfed.gr/

42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ε.Σ.Ο. - Thu, 11/07/2019 - 09:01

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κλήρωση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 2 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 3 ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ 4 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΓΡΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 8 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 9 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων είναι: Γύρος 1 την 20.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 – Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10 2 Μάκκα Ευανθία 2059 – WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9 3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 – Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8 4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 – WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7 5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 – Κουτσίδη Αμαλία 1777 6 Γύρος 2 την 21.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 – Κουτσίδη Αμαλία 1777 6 7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 – WFM Γράψα Γεωργία 2026 5 8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 – WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4 9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 – Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3 1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 – Μάκκα Ευανθία 2059 2 Γύρος 3 την 22.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 2 Μάκκα Ευανθία 2059 – Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10 3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 – WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1 4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 – WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9 5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 – Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8 6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 – WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7 Γύρος 4 την 23.11.2019 στις 11:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 – WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7 8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 – Κουτσίδη Αμαλία 1777 6 9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 – WFM Γράψα Γεωργία 2026 5 1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 – WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4 2 Μάκκα Ευανθία 2059 – Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3 Γύρος 5 την 24.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 – Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10 4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 – Μάκκα Ευανθία 2059 2 5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 – WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1 6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 – WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9 7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 – Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8 Γύρος 6 την 25.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 – Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8 9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 – WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7 1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 – Κουτσίδη Αμαλία 1777 6 2 Μάκκα Ευανθία 2059 – WFM Γράψα Γεωργία 2026 5 3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 – WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4 Γύρος 7 την 26.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 – Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10 5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 – Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3 6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 – Μάκκα Ευανθία 2059 2 7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 – WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1 8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 – WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9 Γύρος 8 την 27.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 – WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9 1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 – Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8 2 Μάκκα Ευανθία 2059 – WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7 3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 – Κουτσίδη Αμαλία 1777 6 4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 – WFM Γράψα Γεωργία 2026 5 Γύρος 9 την 28.11.2019 στις 10:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 – Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10 6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 – WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4 7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 – Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3 8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 – Μάκκα Ευανθία 2059 2 9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 – WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1

69ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ε.Σ.Ο. - Wed, 11/06/2019 - 16:34

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κλήρωση:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 3 ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 9 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι: Γύρος 1 την 20.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 – FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10 2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 – IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9 3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 – IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8 4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 – Μήτσης Γεώργιος 2348 7 5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 – Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6 Γύρος 2 την 21.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 – Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6 7 Μήτσης Γεώργιος 2348 – FM Καλογερής Γιάννης 2330 5 8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 – FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4 9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 – IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3 1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 – IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2 Γύρος 3 την 22.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 – FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10 3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 – IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1 4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 – IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9 5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 – IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8 6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 – Μήτσης Γεώργιος 2348 7 Γύρος 4 την 23.11.2019 στις 11:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 – Μήτσης Γεώργιος 2348 7 8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 – Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6 9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 – FM Καλογερής Γιάννης 2330 5 1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 – FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4 2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 – IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3 Γύρος 5 την 24.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 – FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10 4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 – IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2 5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 – IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1 6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 – IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9 7 Μήτσης Γεώργιος 2348 – IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8 Γύρος 6 την 25.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 – IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8 9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 – Μήτσης Γεώργιος 2348 7 1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 – Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6 2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 – FM Καλογερής Γιάννης 2330 5 3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 – FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4 Γύρος 7 την 26.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 – FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10 5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 – IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3 6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 – IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2 7 Μήτσης Γεώργιος 2348 – IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1 8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 – IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9 Γύρος 8 την 27.11.2019 στις 15:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 – IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9 1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 – IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8 2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 – Μήτσης Γεώργιος 2348 7 3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 – Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6 4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 – FM Καλογερής Γιάννης 2330 5 Γύρος 9 την 28.11.2019 στις 10:00 Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α 5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 – FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10 6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 – FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4 7 Μήτσης Γεώργιος 2348 – IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3 8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 – IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2 9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 – IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Ε.Σ.Ο. - Wed, 11/06/2019 - 12:57
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

 Αριθ. Πρωτ. 11005/6-11-2019

 

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

1.      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 • Η ΕΣΟ προκηρύσσει την Τελική Φάση του 12ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων για το 2019 που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» με συν-διοργανωτή τον Μορφωτικό  Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο «Κεραυνός» Ωραιοκάστρου και την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Ν. Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής.

2.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Στην τελική φάση για το 2019 έχουν δικαίωμα συμμετοχής 20 ομάδες ως εξής:

Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι 6 πρώτες ομάδες της τελικής φάσης του 11ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων 2018:

 1. ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 2. ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
 3. ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
 4. ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
 5. ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 6. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
 • Αν κάποια από τις προαναφερόμενες ομάδες θέλει να λάβει μέρος στο προκριματικό πρωτάθλημα της περιοχής της τότε χάνει την απευθείας πρόκριση και η θέση περνάει στην Ένωση / Τ. Επιτροπή που ανήκει.
 • Οι υπόλοιπες 14 θέσεις πρόκρισης κατανέμονται στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές, όπως ακριβώς ισχύει για το ομαδικό πρωτάθλημα Α΄ εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με την κατάταξη στα αντίστοιχα ομαδικά περιφερειακά-προκριματικά πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων του 2019:
 • Ε.Σ.Σ. Ν.Αττικής: 3 ομάδες,
 • Ε.Σ.Σ. Θεσσαλονικής – Χαλκιδικής: 2 ομάδες,
 • Όλες οι υπόλοιπες Ενώσεις και Τ. Επιτροπές: Ε.Σ.Σ. Κρήτης, Ε.Σ.Σ. Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Ε.Σ.Σ. Κεντρ.Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (*), Ε.Σ.Σ. Περιφ. Πελοποννήσου, Τ.Ε.Σ.Σ. Αιγαίου, Τ.Ε.Σ.Σ. Ηπείρου – Ιωνίων Νήσων, Τ.Ε.Σ.Σ. Θεσσαλίας και Τ.Ε.Σ.Σ. Στ. Ελλάδας από 1 ομάδα.

(*) Προκριματικό πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν σωματεία της πρώην Ε.Σ.Σ. Πελοποννήσου.

 • Οι προκριματικές φάσεις σε όλα τα πρωταθλήματα για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές (εκτός αν η Ε.Σ.Ο. ορίσει διαφορετικά), θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 3-11-2019. Ειδικά για την ΕΣΣ Ν. Αττικής, λόγω του μεγάλου αριθμού ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα της περιοχής, η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του ορίζεται στις 10-11-2019.
 • Όλα τα προκριμένα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfed.gr) τη συμμετοχή τους στην τελική φάση, μέσω των Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών που ανήκουν, μέχρι και τις 14-11-2019.
 • Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και οι ομάδες που τυχόν θα αναπληρώσουν κάποια κενή θέση.

Η αναπλήρωση θα γίνει ως εξής:

 1. Πρώτα από την ίδια την ένωση / τ. επιτροπή και ανάλογα με το αριθμό των προκρίσεων (3, 2 ή 1).
 2. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση συνεχίζεται πρώτα από τον προκριματικό όμιλο της ΕΣΣΝΑ και μετά από τον αντίστοιχο όμιλο της ΕΣΣΘΧ, εναλλάξ μέχρι και την 6η θέση της βαθμολογίας αυτών των δύο πρωταθλημάτων.
 3. Στην περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις η αναπλήρωση θα γίνει από την ίδια την ένωση/τ.επιτροπή και για μια θέση.
 4. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση θα συνεχιστεί κατά σειρά από τους προκριματικούς ομίλους των παρακάτω ενώσεων: ΕΣΣΝ Αττικής, ΕΣΣ Θεσ-Χαλκ, ΕΣΣ Κρήτης, ΕΣΣ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΣ Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Περ. Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΣ Περιφ. Πελοποννήσου, ΤΕΣΣ Θεσσαλίας, ΤΕΣΣ Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΣΣ Αιγαίου, ΤΕΣΣ Ηπείρου – Ιονίων Νήσων.
 • Διευκρινίζεται ότι η αναπλήρωση των κενών θέσεων, ανά ένωση – τοπική επιτροπή, γίνεται σύμφωνα με την κατάταξη των ομάδων στα περιφερειακά πρωταθλήματα χωρίς περιορισμό θέσης (πχ σε περίπτωση άρνησης της 2ης ομάδας, μπορεί να αναπληρώσει η 3η κοκ).
 • Για την αποφυγή μονού αριθμού ομάδων στην Τελική Φάση, προβλέπεται η συμμετοχή τοπικής ομάδας με πρόταση των συν-διοργανωτών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την ΕΣΟ.
 • Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής υποχρεούνται να στείλουν μέχρι τις 14-11-2019 τα αποτελέσματα και τα φύλλα αγώνος του πρωταθλήματος της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής.
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι, για τις ομάδες που αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα πανελλήνια πρωταθλήματα, θα εφαρμόζεται η ποινή που προβλέπει ο Κανονισμός Αγώνων (άρθρο 1.31) και θα αποκλείονται αυτόματα από το επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας.

3.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 • Η τελική φάση θα διεξαχθεί με απλό ελβετικό σύστημα 6 γύρων με συμμετοχή 20 ομάδων.
 • Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
 1. Βαθμοί
 2. Το άθροισμα Sonneborn – Berger που υπολογίζεται ως εξής: οι βαθμοί κάθε αντίπαλου, εξαιρούμενου του αντίπαλου που συγκέντρωσε τους λιγότερους, πολλαπλασιασμένοι επί τον αριθμό των πόντων (σκορ σκακιέρων) που σημείωσε η ομάδα ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Για τον υπολογισμό του αθροίσματος Sonneborn – Berger το «bye» και η νίκη χωρίς αγώνα υπολογίζεται ως ισοπαλία της ομάδας με έναν «εικονικό αντίπαλο» (“virtual opponent” FIDE HB D.ΙΙ.02.G14). Στην έναρξη του συγκεκριμένου γύρου ο «εικονικός αντίπαλος» έχει τους ίδιους βαθμούς και πόντους με την ομάδα. Στη συνέχεια προστίθεται το αποτέλεσμα του αγώνα (1 βαθμός και 6 πόντοι για νίκη α.α., 1 βαθμός και 3 πόντοι για το bye και 0 βαθμοί και 0 πόντοι για ήττα α.α.) και για κάθε επόμενο γύρο προστίθεται 1 βαθμός και 3 πόντοι.

 1. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων.
 2. Άθροισμα των βαθμών όλων των αντιπάλων εξαιρουμένου του αντίπαλου με τους λιγότερους βαθμούς.
 3. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων
 4. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων που η ομάδα νίκησε, συν το μισό των πόντων των αντιπάλων με τους οποίους η ομάδα έκανε ισοπαλία
 5. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων, μείον του μεγαλύτερου και του μικρότερου αριθμού.

Σε όλες τις περιπτώσεις κερδίζει το μεγαλύτερο σύνολο.

Στη βαθμολογία η ομάδα που παίρνει το «ΒΥΕ» (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 3½ πόντους.

 • Διευκρινίζεται ότι, η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική-συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.

4.      ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

 • Οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση θα πρέπει να στείλουν στη γραμματεία της ΕΣΟ (με e-mail: info@chessfed.gr) μέχρι τις 18/11/2019 και ώρα 12:00 τη βασική σύνθεσή τους.
 • Η βασική σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 10 σκακιστές ή σκακίστριες.
 • Αθλητής-τρια που δεν έχει δηλωθεί στη βασική σύνθεση δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
 • Στη δήλωση της βασικής σύνθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ και FIDE), ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης (Νοέμβριος 2019) ή ο εθνικός (Ιούλιος 2019) αν δεν υπάρχει διεθνής, καθώς και η ημερομηνία γέννησης των σκακιστών-στριων.
 • Η αρχική κατάταξη των ομάδων θα γίνει με βάση τον μέσο όρο των 6 μεγαλύτερων διεθνών ΕΛΟ (ή των εθνικών όπου δεν υπάρχει διεθνές) ανά κατηγορία σκακιέρας όπως θα δηλωθούν στη βασική σύνθεση.
 • Το χρώμα (ΛΕΥΚΑ ή ΜΑΥΡΑ) της 1ης ομάδας στον 1ο γύρο θα καθορισθεί με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αρχικής σειράς κατάταξης.
 • Οι συνθέσεις των ομάδων για κάθε γύρο θα κατατίθενται από τον ορισμένο αρχηγό στον επικεφαλής διαιτητή είτε ιδιοχείρως είτε μέσω e-mail.
 • Για τους πρωινούς γύρους (2ος – 4ος – 6ος) η σύνθεση θα πρέπει να κατατίθεται από το προηγούμενο βράδυ και μέχρι τις 22:00.
 • Για τους απογευματινούς γύρους (1ος, 3ος και 5ος) το αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

5.      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

 • Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» 4* (στο λόφο του Σέιχ-Σου).
 • Τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στην Τελική Φάση είναι υπεύθυνα για τη διαμονή – διατροφή καθώς και για τη μετακίνησή τους από και προς τη Θεσσαλονίκη. Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες ώρες που θα ανακοινωθούν κατά την άφιξη των αποστολών στο ξενοδοχείο.
 • Σημειώνεται ότι η επιλογή του τόπου διαμονής των ομάδων είναι ελεύθερη, η παραμονή στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωτική.
 • Για την διαμονή των προαναφερόμενων ομάδων στο χρονικό διάστημα από 27/11 in, μέχρι 1/12 out, οι συν-διοργανωτές έχουν εξασφαλίσει τις παρακάτω ειδικές τιμές στο ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες:
  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΠΡΩΙΝΟ 48 € 35 € 33 € ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 51 € 38 € 36 € ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 54 € 41 € 39 €

Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διανυκτέρευσης: 3 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 • Τα γεύματα σερβίρονται σε μπουφέ. Πρωινό σερβίρεται από 8.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. Γεύμα 13.00 έως 15.00 μ.μ. Δείπνο 20.00 – 21.30 μ.μ. Η διατροφή αρχίζει με βραδινό την ημέρα άφιξης της αποστολής, και τελειώνει με γεύμα την ημέρα αναχώρησης.
 • Για τις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την κατάθεση της αντίστοιχης προκαταβολής.
 • Οι ομάδες υποχρεούνται μέχρι την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019να στείλουν εγγράφως, τις κρατήσεις των δωματίων που επιθυμούν, στον συν-διοργανωτή:

Υπεύθυνη κα Ουσταμπασίδου Λένα

Κιν.τηλ.: 6974 605518 e-mail: oustampasidoulena@gmail.com

 • Είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής των κρατήσεων.
 • Με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας από το ξενοδοχείο, τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν το 40% του ποσού που αναλογεί στην κράτησή τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, μέχρι την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019. Το υπόλοιπο ποσόν θα πρέπει να εξοφληθεί µε την άφιξη στο ξενοδοχείο.

EUROBANK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ  ΙΚΕ
00260701 780200196329  – ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΙΒΑΝ  GR4702607010000780200196329

 • Η έκδοση ομαδικού ή ατομικού τιμολογίου θα πρέπει να διευκρινισθεί εκ των προτέρων αποστέλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία με την κράτηση των δωματίων.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις κρατήσεις δωματίων, την κατάθεση προκαταβολής κλπ μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ουσταμπασίδου Λένα:

Κιν.τηλ.: 6974 605518

e-mail: oustampasidoulena@gmail.com

6.      ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 • Η τελική φάση θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Πέμπτη         28  Νοεμβρίου     2019 Άφιξη των ομάδων   Πέμπτη         28  Νοεμβρίου     2019 Τεχνική Συνάντηση 16:00 Πέμπτη         28  Νοεμβρίου     2019 Τελετή Έναρξης 16:30 Πέμπτη         28  Νοεμβρίου     2019 1ος Γύρος 16:30 Παρασκευή    29  Νοεμβρίου       2019 2ος Γύρος 10:00 Παρασκευή    29  Νοεμβρίου     2019 3ος Γύρος 16:30 Σάββατο        30  Νοεμβρίου     2019 4ος Γύρος 10:00 Σάββατο        30  Νοεμβρίου     2019 5ος Γύρος 16:30 Κυριακή        01  Δεκεμβρίου    2019 6ος Γύρος 09:30 Κυριακή        01  Δεκεμβρίου    2019 Τελετή Λήξης – Αναχώρηση 14:00 ή το αργότερο 30’ μετά       την λήξη της τελευταίας παρτίδας

7.      ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 • Αναβολές κατά αρχήν δεν χορηγούνται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει η διεύθυνση των αγώνων. 

8.      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ένσταση ασκείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο., κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους ενενήντα (90) ευρώ.
 • Η ένσταση ασκείται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε 30 λεπτά. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ημέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη συνάντησης.
 • Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Ο.
 • Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που ορίζουν οι Ενώσεις / Τ. Επιτροπές για τα περιφερειακά πρωταθλήματα.
 • Η σύνθεση της επιτροπής για την τελική φάση θα ορισθεί στην τεχνική συνάντηση την Πέμπτη 28/11/2019 (16:00).

9.      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

 • Ο Διευθυντής Αγώνων έχει ορισθεί ο Βασίλης Τσαρουχάς. Οι Διαιτητές θα ορισθούν από την ΚΕΔ και θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά. 

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

 • Ισχύει το άρθρο 3 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ» της γενικής προκήρυξης των ομαδικών πρωταθλημάτων για το 2019 (Αριθ. Πρωτ.  10434/13-02-2019).

11.  ΓΕΝΙΚΑ

 • Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
 • Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).
 • Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
 • Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
 • Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
 • Ισχύουν τα άρθρα της αρχικής προκήρυξης (Αριθ. Πρωτ. 10767/23-07-2019) που δεν διαφοροποιούνται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Ε.Σ.Ο. - Wed, 11/06/2019 - 12:10

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής των:

 • ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΟΥ-ΗΛΙΑ (ΑΓΜ 51290) από τον ΣΠΣ ΚΥΝΟΣΑΡΓΕΣ στον ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΠΑ «Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ».
 • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΜ 27380) από τον ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ στον ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΠΑ «Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ».
 • ΕΡΜΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΓΜ 11912) από τον ΣΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.
 • ΣΠΛΗΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΜ 5403) από τον ΣΦΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ στον ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ.
 • ΝΤΟΥΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΜ 49961) από τον ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κονταρίνης

Ε.Σ.Ο. - Tue, 11/05/2019 - 11:51

Θλίψη σκόρπισε στον σκακιστικό κόσμο η είδηση της απώλειας του σκακιστή Ανδρέα Κονταρίνη, ο οποίος  την περασμένη Παρασκευή έχασε την καθοριστική …παρτίδα.

Ο Ανδρέας Κονταρίνης ξεχώριζε για την μεγάλη αγάπη του στο σκάκι και το ευγενικό χαμόγελο που χάριζε απλόχερα σε φίλους και αντιπάλους.

Άρχισε το σκάκι το 1969 και σχεδόν αμέσως φάνηκε το ταλέντο του, αφού πολύ σύντομα κέρδισε τον τίτλο του (ΥΜ). Αγωνίστηκε με τις ομάδες της Καλλιθέας, της ισχυρής εκείνη την εποχή ΕΦΕΤ, του Κορωπίου, ενώ τελευταίος σύλλογος του, υπήρξε ο Α.Μ.Ε.Σ Νέας Ερυθραίας.

22o Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα 2019

Ε.Σ.Ο. - Mon, 11/04/2019 - 12:07

Με τις εθνικές μας ομάδες να καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις από την αρχική τους κατάταξη ολοκληρώθηκαν χθες (3/11) οι αγώνες του 22ου Ευρωπαϊκού Ομαδικού Πρωταθλήματος στο Μπατούμι.

Στους άνδρες συμμετείχαν 40 ομάδες από 39 χώρες και πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η ομάδα της Ρωσίας που τερμάτισε αήττητη στην 1η θέση με 15 βαθμούς σε 9 αγώνες (6 νίκες, 3 ισοπαλίες). Στη 2η θέση ισοβάθμησαν η Ουκρανία και η Αγγλία με 14 βαθμούς, αλλά σύμφωνα με τα κριτήρια ισοβαθμίας η Ουκρανία πήρε τελικά τη 2η θέση.

Η εθνική μας ομάδα αποτελούμενη από τους: Γιάννη Παπαϊωάννου, Δημήτρη Μαστροβασίλη, Χρήστο Μπανίκα, Στέλιο Χαλκιά και Θάνο Μαστροβασίλη, συγκέντρωσε 10 βαθμούς (4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες) και ισοβάθμησε στις θέσεις 11 έως 16. Μετά την άρση των ισοβαθμιών κατετάγη 14η ενώ η αρχική της κατάταξη ήταν 18η.

Το καλύτερο ατομικό αποτέλεσμα πέτυχε ο Στέλιος Χαλκιάς κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο για την απόδοσή του στην 4η σκακιέρα με 5,5 βαθμούς σε 7 αγώνες (ποσοστό επιτυχίας 78,6%).

Η Ρωσία επικράτησε και στις γυναίκες κατακτώντας την 1η θέση, όπου συμμετείχαν 32 ομάδες από 30 χώρες. Οι Ρωσίδες τερμάτισαν αήττητες (7 νίκες, 2 ισοπαλίες) και συγκέντρωσαν 16 βαθμούς σε 9 αγώνες. Στη 2η θέση τερμάτισε η Γεωργία και στην 3η το Αζερμπαϊτζάν.

Η εθνική μας ομάδα γυναικών αποτελούμενη από τις Σταυρούλα Τσολακίδου, Αναστασία Αβραμίδου, Κατερίνα Παυλίδου, Μαρίνα Μακροπούλου και Ιουλία Μάκκα, συγκέντρωσε 9 βαθμούς (3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες) και ισοβάθμησε στις θέσεις 14 – 19. Μετά την άρση των ισοβαθμιών πήρε την 16η θέση ενώ στην αρχική κατάταξη ήταν 20η.

Αναλυτικές πληροφορίες, ζωντανή μετάδοση παρτίδων, αποτελέσματα, βαθμολογίες, φωτογραφικό υλικό κλπ στην ιστοσελίδα: http://euro2019.ge/

 

Σκακιστική Ολυμπιάδα παίδων – κορασίδων μέχρι 16 ετών 2019

Ε.Σ.Ο. - Fri, 10/25/2019 - 10:43

Στην πόλη Τσορούμ της Τουρκίας θα διεξαχθεί η φετινή Σκακιστική Ολυμπιάδα παίδων – κορασίδων μέχρι 16 ετών. Στους αγώνες που θα αρχίσουν την Τρίτη 29/10 και θα ολοκληρωθούν μετά από 9 γύρους στις 5/11, έχουν δηλώσει συμμετοχή 38 χώρες οι οποίες θα αγωνιστούν με τετραμελείς ομάδες (με 1 αναπληρωματικό). Η σύνθεση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα κορίτσι το οποίο πρέπει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 3 γύρους.

Τη χώρα μας εκπροσωπούν οι:

Δημήτριος Αλεξάκης (FM  2459), Νικόλαος Σπυρόπουλος (FM 2409), Δημήτριος Κατωπόδης (FM 2353), Ανδρέας Χατζηελευθερίου (2258) και Ευγενία Τσιβελεκίδου (1985)

Αρχηγός – προπονητής της ομάδας είναι ο FM Γιώργος Γκούμας.

Περισσότερες πληροφορίες (αποτελέσματα ανά γύρο, βαθμολογία κλπ ) στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://wyco2019.tsf.org.tr/

22o Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα 2019

Ε.Σ.Ο. - Tue, 10/22/2019 - 15:02

Αναχωρούν αύριο για το Μπατούμι της Γεωργίας οι εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών, όπου θα πραγματοποιηθεί το φετινό Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα εθνικών ομάδων από 24 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 χωριστούς ομίλους (όπεν – γυναικών) και θα ολοκληρωθούν μετά από 9 γύρους.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από τους εξής (με αλφαβητική σειρά):

Άνδρες

GM Μαστροβασίλης Αθανάσιος (2521)

GM Μαστροβασίλης Δημήτρης (2596)

GM Μπανίκας Χρήστος (2597)

GM Παπαϊωάννου Γιάννης (2645)

GM Χαλκιάς Στέλιος (2530)

Γυναίκες

FM/WIM Αβραμίδου Αναστασία (2247)

WIM Μάκκα Ιουλία (2048)

WGM Μακροπούλου Μαρίνα (2201)

WIM Παυλίδου Κατερίνα (2183)

IM/WGM Τσολακίδου Σταυρούλα (2431).

Συνοδός – προπονητής για τους άνδρες θα είναι ο GM/FT Σπύρος Καπνίσης και για τις γυναίκες o IM/FT Άγγελος Σανδαλάκης. Αρχηγός αποστολής ο έφορος εθνικών ομάδων Μιχάλης Καλοσκάμπης.

Στην Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα έχουν δηλώσει συμμετοχή 39 χώρες στους άνδρες και 30 χώρες στις γυναίκες.

Αναλυτικές πληροφορίες, ζωντανή μετάδοση παρτίδων, αποτελέσματα, βαθμολογίες, φωτογραφικό υλικό κλπ στην ιστοσελίδα: http://euro2019.ge/

 

Texas Collegiate Super Finals

Chessdom - Sat, 10/19/2019 - 17:17

Saturday, Oct. 19 – Sunday, Oct. 20
9:30 a.m. – 8:30 p.m.

Location: JO Performance Hall

Four Board match between UT Dallas, Texas Tech and UT Rio Grande Valley. Each school will have their ‘A’ Team and ‘B’ Team playing. Winner gets to keep the prestigious Super Final trophy for one year.

Sat. Opening Ceremony is at 9:30 am. Round 1 is at 10 am and Round 2 is at 4 pm. Sun Round 4 is at 10 am and Round 4 is at 4 pm. The awards ceremony will be at 8 pm.

UTD alumnus, current chess grandmaster takes over after previous coach retires

Since the start of February, the UTD chess team has been working with its new head coach after the retirement of long-time coach Rade Milovanovic.

Julio Sadorra, a UTD alumnus who graduated in 2013 with a degree in business administration, assumed coaching responsibilities on Feb. 4. While at UTD, Sadorra was part of the chess team himself. He is now ranked as a grandmaster, which is the highest title given to a player by the World Chess Federation.

Since then, he has been meeting with the players individually and in group sessions to help the team prepare for the Final Four Championship on April 6-7, which is the last tournament of the chess season involving the top four collegiate teams in the U.S.

Jim Stallings, the director of the chess program, said Sadorra was a natural fit for the team.

“I realized that he could be the person who, from the very beginning, could just take off with the team,” Stallings said. “I couldn’t have asked for better timing in that sense.”

Stallings said in addition to the fact that Sadorra already knew how the UTD chess program operated, Sadorra’s previous experience and passion for coaching made him an ideal candidate for the job.

“He’s worked with the Filipino team in the Chess Olympiads, which are international tournaments between various countries,” Stallings said. “He played on board 1, and he used to help coach the Filipino team. He’s used to operating at that higher level, so he has ideas on what needs to be done there.”

In a chess match, “board 1” is reserved for the two highest rated players on each team. For the UTD team, computer science graduate student Anton Kovalyov plays board 1. He too is a grandmaster, along with five other players on the UTD team.

Kovalyov completed his undergraduate degree at the University of Texas Rio Grande Valley, one of UTD’s biggest rivals, but decided to come to UTD almost two years ago for its computer science program. He said the new coach was more relatable.

“He’s younger — that’s probably the main difference,” Kovalyov said. “And also, he used to be a student like us, so he understands how we feel.”

Sadorra said he focused on coaching after he graduated while maintaining his professional career.

“I started running my own private coaching business. I worked more closely with the top juniors of the area, who became grandmasters as well,” Sadorra said. “I thought it was a possibility to become a coach of a team someday, but I just didn’t expect it to come this soon.”

Even though coaching the UTD team is his main priority for now, Sadorra said it’s still important for him to compete as a professional.

“To be an effective coach and trainer, at least in the field of chess, it’s important to play so that you’re touch with the evolution of the game,” Sadorra said. “You can better relate to the struggles the players face over the board, and you will also be in touch with recent theory.”

As a national athlete of the Philippines, Sadorra played in the 2016 Chess Olympiad, where he faced off against the reigning world champion, Magnus Carlsen, and pulled off a draw. Sadorra said experiences like these are why he’s excited to have the opportunity to coach the UTD team.

“As a professional, I found that I enjoyed playing most in the team events,” he said. “You build this camaraderie with your teammates after the event, and I want to bring that to the team because I think team bonding is an integral part of improving the team’s results.”

Sadorra said he specifically wants to help alleviate the mental pressure of chess for the players.

“Playing for the UTD chess team in the past has made me able to empathize. I can understand what a student is going through on this university journey, and with that, I can help the student feel more at home,” Sadorra said. “They need help managing this balancing act every weekend of having to do their homework and projects while playing in tournaments. I’ve been through that, and I can share my tips to reduce stress and hopefully avoid the mistakes I made.”

Kovalyov said Sadorra has already been proposing new ideas to train the players and improve their chess.

“He has lots of new ideas, and I think this is very good,” Kovalyov said. “For example, instead of just playing practice games, he sometimes shows us some positions and asks us to provide ideas and analysis.”

One new initiative Sadorra said he wants to bring to the chess program is physical exercise — a trend other collegiate teams are adopting.

“It helps you be sharper because you’re sitting there for hours on end and you have to be able to sit there and think,” he said. “I’m slowly starting to implement physical training. Right now, it’s individually, but at some point, we are going to hit the gym together.”

Stallings said hiring Sadorra was the best way to preserve the excellence of the program.

“It’s just a matter of who was the best person for the job,” Stallings said. “It wasn’t trying to reward someone who went to UTD”.

Both coaches had their own style, but their respective passions for the game are evident, said Kovalyov.

“They’re both different,” he said. “Rade was an experienced veteran, and Sadorra is more of a young, enthusiastic guy, but they both really care about the team and making us better.”

Categories: Ενημέρωση

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ε.Σ.Ο. - Fri, 10/18/2019 - 13:34

Η  ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΓΜ 26371) από τον ΦΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στον ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

Pages

Subscribe to Σκακιστική Ακαδημία Γαζίου aggregator