Gazi 2014 Round 9

Bo.White_noWhite_ELOWhiteWhite_ptsBlack_ptsBlackBlack_EloBlack_no
17381564Fragiadaki Eirini 44Despotakis Vasilios 176326