Gazi 2012 Round 8

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhite_ptsWhiteBlack
483519472Fragiadakis Dimitrios not paired