Gazi 2012 Round 7

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhite_ptsWhiteBlack
483519472Fragiadakis Dimitrios not paired