Gazi 2012 Round 6

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhite_ptsWhiteBlack
493519472Fragiadakis Dimitrios not paired