Gazi 2012 Round 4

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhite_ptsWhiteResultBlackBlack_ptsBlack_EloBlack_no
399310001Van Linthout Constantin Willia 0 - 1Markomihelakis Dimitris 1142763