Gazi 2012 Round 1

Game

Bo.White_noWhite_ELOWhiteBlack
46551552Vidalis Nikolaos not paired